1.
Nagy, I (szerk.)
Budapest, Magyarország, Pécs, Magyarország : MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó (2007) , 575 p.
Közlemény:1289429 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Nyilvános idézők összesen: 46 Független: 46 Függő: 0 Idézett közlemények száma: 2
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1289429] [Admin láttamozott]
Független idéző: 46, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 46
 1. Kajári Karolina et al. Concepts, Conflicts and Alliances in Regional Development. (2007) EKONOMIKA POLJOPRIVREDE / ECONOMICS OF AGRICULTURE 0352-3462 54 4 397-408
 2. Rác L. A humánerőforrás oktatásának finanszírozása. (2008) Megjelent: Regionális erőnlét. A humánerőforrás befolyása Vajdaságban pp. 293-317
 3. Lakner Z. Chances of Voivodina in Globalising World and Enlarging Europe. (2008) Megjelent: Évkönyv 2007 pp. 11-30
 4. Majoros A. A többszintű területi együttműködés lehetőségei és akadályai: A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió esete. (2009)
 5. Takács Z. Oktatási tudástranszfer hatásának vizsgálata Vajdaságban. (2009) Megjelent: Évkönyv, 2008 pp. 201-222
 6. Takács Z. Szerbia a regionalizmus útján…: Magyar térség-fejlesztés a magyar politikai önérdek útján…. (2009) Megjelent: Évkönyv, 2008 pp. 47-69
 7. Gulyás P. A Dél-alföldi régió határ menti turisztikai kapcsolatai. (2010) TURIZMUS BULLETIN 1416-9967 14 1-2 37-43
 8. Marosvári A et al. A DKMT Regionális Együttműködés. (2010) Megjelent: Régió a hármashatár mentén pp. 40-61
 9. Hardi T. A Duna térség mint fejlesztési nagytérség. (2010) TÉR ÉS TÁRSADALOM 0237-7683 2062-9923 24 4 125-141
 10. Majoros A. A gazdsági integráció lehetőségei és akadályai a magyar-román-szerb hármashatártérségben. (2010) Megjelent: Régió a hármashatár mentén pp. 62-71
 11. Ricz A. A határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlődésére. (2010) Megjelent: "Félidőben": A közép-európai terület-, település-, vidék- és környezetfejlesztéssel foglalkozó doktori iskolák találkozója és k... pp. 208-221
 12. Ricz A. A határon átnyúló programok hatása a Vajdaság területi fejlődésére. (2010) Megjelent: Évkönyv 2009 pp. 41-60
 13. Deák I. Az önkormányzati alapszint átalakításának szükségessége: Kérdések, dilemmák. (2010) Megjelent: 20 évesek az önkormányzatok pp. 311-321
 14. Takács Z. Egyetemalapítási helyzetkép a Délvidéken: Abszolutóriumi dolgozat – összegzés. (2010) Megjelent: Évkönyv 2009 pp. 61-85
 15. Szügyi É. Lokális, önkormányzati szintű fejlesztési stratégiák összehasonlítása. (2010) Megjelent: Lendületben a regionális tudományig pp. 159-180
 16. Takács Z et al. Szerbia regionális politikája. (2010) Megjelent: Lendületben a regionális tudományig pp. 14-157
 17. Horváth Gy. Territorial Cohesion in the Carpathian Basin: Trends and Tasks. (2010) ISBN:9789639899346
 18. Horváth Gy et al. Területi kohézió a Kárpát-medencében: trendek és teendők [Regional cohesion in the Carpathian basin. Trends and tasks]. (2010) Megjelent: Határon túli magyarság a 21. században pp. 233-262
 19. Faragó L et al. Városhálózat. (2010) Megjelent: Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban pp. 241-272
 20. Ricz András. A határon átívelő Európai uniós programok hatásai a vajdasági magyarság helyzetére. (2011) Megjelent: Magyarságkutatás Vajdaságban pp. 151-172
 21. Szügyi Éva et al. A közlekedés szerepe a szerb-magyar határrégió fejlődésében: Role of Traffic in the Development of Serbian-Hungarian Frontier Region. (2011) DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 1821-2506 3 3 47-65
 22. M Császár et al. A vallási térszerkezet változása a Vajdaságban 1944-től napjainkig. (2011) KÖZÉP-EURÓPAI KÖZLEMÉNYEK 1789-6339 4 3-4 (14-15) 91-99
 23. Rácz Sz. Déli szomszédsági városhálózatok és hatások. (2011) Megjelent: Terek, tervek, történetek pp. 211-237
 24. Rácz Sz. Regions and towns in the contact zone of the Balkans and the Carpathian basin. (2011) Megjelent: Environmental Protection of Central Europe and USA pp. 150-172
 25. Horváth Gy. Territorial co-operation opportunities in Central Europe. (2011) Megjelent: Environmental Protection of Central Europe and USA pp. 9-27
 26. Faragó L et al. Urban network [másodközlés]. (2011) Megjelent: Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries pp. 256-288
 27. Mátyus Á. Vajdaság a magyar kormányok tükrében. (2011) Megjelent: Magyarságkutatás Vajdaságban pp. 223-250
 28. Gulyás László. A Délvidék története 2. kötet: A török kiűzésétől Trianonig 1683-1920. (2012) ISBN:97896389724308; 9789638972408
 29. Süli-Zakar István et al. A Kárpát-medence élelmiszer-gazdasága.. (2012) Megjelent: A Kárpát-medence földrajza pp. 562-602
 30. Kovács Á. A korridor X-es autópálya szerbiai szakaszának pénzügyi terve - költségek és bevételek "akkor és most". (2012) Megjelent: Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia 2012: Konferenciakötet pp. 355-365
 31. Faragó L et al. Államosodás - városhálózat - térszerkezet. (2012) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 173 4 389-406
 32. Gulyás László. Küzdelem a Kárpát-medencéért : regionalizáció és etnoregionalizmus, avagy a nemzeti és nemzetiségi kérdés területi aspektusai Magyarországon, 1690-1914. (2012) ISBN:9789638929174
 33. Horváth Gy. Regionális átalakulás a Nyugat-Balkánon: Előszó. (2012) MAGYAR TUDOMÁNY 0025-0325 1588-1245 173 4 386-389
 34. Fodor I et al. Természet és környezet. (2012) Megjelent: A Kárpát-medence földrajza pp. 332-374
 35. Ricz A. A határon átívelő projektek újabb hatásai a Vajdaság területi fejlődésére. (2013) Megjelent: Régiók fejlesztése 2013/3 pp. 188-203
 36. Takács Z. Felsőoktatási határ/helyzetek. (2013) ISBN:9788688073271
 37. Szügyi É. Régiók és regionalizmus Szerbiában. (2013) DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 1821-2506 5 3 105-126
 38. Kovács Áron. Regional effects of transport corridor no. 10 in Vojvodina. (2013) DETUROPE: CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM AND REGIONAL DEVELOPMENT 1821-2506 5 1 42-60
 39. Kovács Áron. Can be the Danube Considered as an Opportunity of the Transport Development of the South-Transdanubia and Vojvodina Regions?. (2014) Megjelent: 11th Annual International Conference on Economics and Business pp. 103-120
 40. Kovács Z et al. Integrált fürdőfejlesztési stratégia a magyar-szerb határmenti régión átmenő fő közlekedési útvonal térségében elhelyezkedő fürdőhelyek számára: Cooling Cubes projekt. (2014) ISBN:9789633062951
 41. G Fekete. Helyi fejlesztés a Kárpát-medencében. (2015) Megjelent: Otthon a Kárpát-medencében: Területfejlesztési Szabadegyetem pp. 367-388
 42. Kovács AD. Megújulási lehetőségek és gátló tényezők a szerb-magyar határ menti térségekben. (2015) Megjelent: A régió TÍZpróbája pp. 89-99
 43. Lódi G. Regionalitás és intertextualitás az elmúlt két évtized vajdasági magyar novelláiban. (2017) TANULMÁNYOK (NOVI SAD) 0354-9690 2017 1 141-152
 44. Fodor István et al. A Kárpát-medence határokon átnyúló természeti értékei. (2019) Megjelent: A környezet és a határok kutatója pp. 39-51
 45. Péti Márton et al. A Kárpát-medencei külhoni magyar fejlesztési tervdokumentumok gazdaságfejlesztési és nemzetstratégiai üzenetei. (2019) Megjelent: A környezet és a határok kutatója pp. 137-155
 46. Rácz Szilárd. Délkelet-Európa térszerkezetének alakulásáról. (2019) Megjelent: A környezet és a határok kutatója pp. 123-136
2020-08-13 01:57