1.
Budapest, Magyarország : Magvető Kiadó (1981) , 287 p.
Közlemény:1209188 Admin láttamozott Forrás Könyv (Szakkönyv ) Nyilvános idéző+említés összesen: 85 Független: 85 Függő: 0
Könyv/Szakkönyv (Könyv)/Tudományos[1209188] [Admin láttamozott]
Független idéző: 85, Függő idéző: 0, Nem vizsgált idéző: 0, Összes idéző: 85
 1. Sajó András. A jogtudomány tudományelméleti problémáiról. (1980) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XXIII 4
 2. Demeter János. x. (1981) A HÉT XII 40 8-8
 3. Perecz László. x. (1981) VILÁGOSSÁG 0505-5849 22 12 788-789
 4. Nagy Endre. A kodifikáció útjai és útvesztői. (1982) ÁLLAM- ÉS IGAZGATÁS 0324-7171 XXXII 6
 5. Karácsony András. x. (1982) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 26 4 575-580
 6. x. x. (1982) ANNALES UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE - SECTIO IURIDICA 0524-899X XXIV -
 7. Samu Mihály. A társadalmi szabályok és a jog: (A ius és non-ius elhatárolása). (1983) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 XXXVIII 2
 8. Kisfaludi András. Az alkotmányjog helye a jogrendszerben. (1983) Megjelent: Dolgozatok az államjog témaköréből
 9. Agnes Kartag-Odri. Normativizam i njegovo prevazilaženje u savremenoj mađarskoj pravnoj teoriji. (1983) ARHIV ZA PRAVNE I DRUSTVENE NAUKE 0004-1270 XXXIX 3
 10. Lee Congdon. The Young Lukács. (1983)
 11. Dérczy Péter. Varga Csaba: A jog helye Lukács György világképében. (1983) HUNGAROLOGIAI ÉRTESÍTŐ 0209-4800 V 3–4 226-227
 12. Jozef Karpat. x. (1983) PRÁVNY OBZOR 66 2 164-166
 13. Ungvári Z. Imre. Egy vitatott könyv értelmezéséhez (Filozófiai Szemle, 1983. 2.). (1984) KORUNK (KOLOZSVÁR) 1222-8338 9008-9456 XLIII 5 p. -
 14. Hámori Vilmos. Jogi és jogon kívüli normatív elemek a polgári ítélkezésben. (1984) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 XXXIX 9
 15. Mihály Samu. The Division and Mutual Effects of Social Rules: (The Limitation and Relation of Ius and Non-ius). (1984) Megjelent: Legal Theory — Comparative Law: Studies in Honour of Professor Imre Szabó
 16. Mihály Samu. The Division and Mutual Effects of Social Rules (The Limitation and Relation of Ius and Non-ius). (1984) Megjelent: Legal Theory — Comparative Law: Studies in Honour of Professor Imre Szabó p. -
 17. Bragyova András. x. (1984) NEW HUNGARIAN QUARTERLY 0028-5390 XXV No. 93 157-160
 18. Szájer József. Egy tudomány nagykorúsítása, avagy a jogösszehasonlitás esélyei [Hamza Gábor: Jogösszehasonlítás és antikvitás (Budapest KJK 1980) 363 o.]. (1985) SZAKKOLLÉGIUMI ÉRTESÍTŐ III 3 (17. hét) p. -
 19. Kerékgyártó István. Gondolatok Lukács György nevelés-felfogásáról. (1985) PEDAGÓGIAI SZEMLE 0031-3785 XXXV 3 p. -
 20. Agárdi Péter. Korok, arcok, irányok. (1985) ISBN:9631529460
 21. Hermann István. Lukács György élete. (1985)
 22. Várady Tibor. Nincs cím. (1985) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 XV 6 961-964
 23. x. x. (1985) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 29 1-2
 24. [Handó Tünde]. A jogászság társadalmi szerepe és megbecsülése (Szemelvények az 1986. április 29-én 15 órakor megrendezésre kerülő kari fórumhoz). (1986)
 25. Hermann István. Georg Lukács: Sein Leben und Wirken. (1986)
 26. Soós Pál. Lukács György és a művelődéspolitika. (1986) ISBN:9634714668
 27. Endre Nagy. Sein, Geltung, Recht in der Geschichte der ungarischen Rechtsphilosophie: (1897–1935). (1986) Megjelent: Rechtsgeltung: Ergebnisse des ungarisch–österreichisen Symposiums der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphiloso...
 28. Szabó Miklós. A nemzetközi jog sajátosságainak hatása a jog fogalmár. (1987) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 XLII 10 p. -
 29. Aczél György. Elvtársunk, Lukács György. (1987)
 30. Besenyei Sándor. Lukács György az elidegenedésről. (1987) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 31 4
 31. Asztalos László. Polgári jogi alaptan: A polgári jog elméletéhez. (1987)
 32. Kulcsár Kálmán. Politikai és jogszociológia. (1987)
 33. x. x. (1987) Megjelent: Materialismus und Idealismus im Rechtsdenken
 34. Visegrády Antal. A bírói gyakorlat jogfejlesztő szerepe. (1988) ISBN:9632219775
 35. Peschka Vilmos. A jog sajátossága. (1988)
 36. Szerdahelyi István. Lukács György. (1988) ISBN:9630549204
 37. Peter A. Socialist Authority: The Hungarian Experience. (1988)
 38. x. x. (1988) Acta Facultatis politico-juridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae 30 -
 39. Földesi Tamás. Az állam- és jogfelfogás átalakulásának néhány jellemzője az utóbbi évtizedekben Magyarországon. (1989) JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0021-7166 XLIV 1
 40. Vilmos Peschka. Die Eigenartige des Rechts. (1989)
 41. Perecz László. „Gyönyörű víziója egy igazán emberi világnak”: Lukács György 1919-es kommunizmus-képéről. (1989) MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 0025-0090 1588-1024 33 5 535-549
 42. Júlia Bendl. Herkunft eines Philosophen:: Die Kindheit von Georg Lukács. (1989) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 5 -
 43. Júlia Bendl. Herkunft eines Philosophen:: Die Kindheit von Georg Lukács. (1989) HUNGARIAN STUDIES: A JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR HUNGARIAN STUDIES AND BALASSI INSTITUTE 0236-6568 1588-2772 5 -
 44. Földesi Tamás. Jog és igazságosság. (1989)
 45. Samu Mihály. Jogpolitika – jogelmélet. (1989)
 46. Szabó Miklós. A jog evolúciós elmélete: Kísérlet egy fogalmi váz kialakítására. (1990) PUBLICATIONES UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS SECTIO JURIDICA ET POLITICA 0866-6032 1989 4 61-109
 47. Nagy J Endre. Eszme és valóság: Magyar szociológiatörténeti tanulmányok. (1993) ISBN:9637173641
 48. Bendl Júlia. Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. (1994) ISBN:9637065245
 49. Bendl Júlia. Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. (1994)
 50. Szabadfalvi József. Jogbölcseleti hagyományok. (1999) ISBN:963036459x; 963036459X
 51. Szilágyi Péter. A jogbölcselet oktatása a jogi karon. (2003) Megjelent: A jogászképzés, múltja, jelene és jövője: Ünnepi tanulmányok, konferencia-előadások, kerekasztal-beszélgetések
 52. Cserne Péter. Gazdaság és jog viszonya a marxista jogelméletben és a jog gazdasági elemzésében: Néhány kritikai szempont. (2003) JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 2003 4 p. 2
 53. Cserne Péter. Gazdaság és jog viszonya a marxista jogelméletben és a jog gazdasági elemzésében. (2004) VILÁGOSSÁG 0505-5849 XLV 4
 54. Szabadfalvi J. Kihívások és kényszerpályák. (2004) Megjelent: A cselekvőségi elmélettől az újrealizmusig pp. 11-30
 55. Szabadfalvi József. Nincs cím. (2004) LÉTÜNK (ÚJVIDÉK) 0350-4158 XXXIV 3-4
 56. Cs Kiss. Találkozások Carl Schmitt-tel. (2004) Megjelent: Carl Schmitt jogtudománya: Tanulmányok Carl Schmittről
 57. Szigeti Péter. Jogtani és államtani alapok. (2005)
 58. Szabadfalvi József. Kihívások és kényszerpályák I.: A magyar jogbölcseleti gondolkodás történetének vázlata. (2005) MAGYAR SZEMLE 1216-6235 14 1-2 64-75
 59. Éles Csaba. A tradíció kalandjai: Lukács György és a kulturális örökség. (2007)
 60. Nagy Tamás. Jogelmélet és önreflexió. (2007) ISBN:9789639650213
 61. Szabadfalvy József. Kilencven éve jelent meg Somló Bódog Juristische Grundlehre című műve. (2007) ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 0002-564X XLVIII 4
 62. Techet Péter. A jogállam értelme és haszna: (Kritikai észrevételek a magyar jogállami uchróniáról). (2008) VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 0324-7228 LI 9
 63. Techet Péter. Jogállami uchrónia?: Kritikai észrevételek a jogállami Magyarországról – Varga Csaba nyomán. (2008) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X IV 3
 64. Techet Péter. Jogi uchrónia vagy jogállami valóság?: (Kritikai gondolatok). (2008) KÖZJOGI SZEMLE 1789-6991 I 4
 65. Nagy J. Az újra felfedezet magyar jogelmélet - Gondolatok Zsidai Ágnes Jogbölcseleti torzó Bibó István jogelméletének rekonstrukciója című könyve nyomán.. (2011) JOG ÁLLAM POLITIKA : JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 3 2 115-128
 66. Cs Kiss. Recepció és jogelmélet: Laudáció. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X VII 3
 67. Cs Kiss. Recepció és jogelmélet: Laudáció.. (2011) IUSTUM AEQUUM SALUTARE 1787-3223 2498-535X 7 3 p. 22
 68. Koi Gyula. Közigazgatás-tudomány és metodológia: a fogalmak kulcsszerepéről. (2012) MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 0865-736X 2 2 37-43
 69. Szilágyi Péter. A magyar jogbölcselet a XX. században. (2013) Megjelent: Szilágyi Péter: Jogbölcselet és jogdogmatika p. -
 70. Koi Gyula. Külföldi hatások a magyar közigazgatás-tudományban. (2013)
 71. R[einer] Wi[mmer]. Lukács, Georg. (2013) Megjelent: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie p. 135
 72. Jaime Llambías-Wolff. The Rise and Fall of Welfare Health Legislation in 20th Century Chile: A Case Study in Political Economy of Law. (2013)
 73. Koi Gyula. A közigazgatástudományi nézetek fejlődése: Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. (2014)
 74. A megfelelő ötvözet: Politikai eszemtörténeti tanulmányok. (2014) ISBN:9789632760384
 75. Szabadfalvi József. Kísérlet az »új magyar jogfilozófia« megteremtésére a 20. század első felében. (2014)
 76. Jaime Llambías-Wolff. Law as the Expression of Politics and the Result of its own Dynamics. (2014) INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES 1804-980X 3 5, Special Issue p. -
 77. Szabó Miklós. Jogelmélet és jogszociológia. (2015) Megjelent: A jog tudománya p. -
 78. Szabadfalvi József. Somló Bódog. (2015) Megjelent: Magyar jogtudósok p. -
 79. Szabadfalvi József. A kolozsvári egyetem szerepe a magyar jogbölcseleti gondolkodás megújításában. (2016) ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE LEGAL STUDIES 2285-6293 2286-0940 V 2 213-237
 80. Szabadfalvi József. Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében. (2016)
 81. Szabadfalvi József. Múltunk öröksége; Elmélettörténeti perspektívák. (2016)
 82. Bragyova András. ʻPeschka Vilmos a jogi normáról: Egy jogesztétika alapvonalai. (2016) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 LIII–LIV - x-y
 83. Szmodis Jenő. A jog mint visszatükröződés Peschka felfogásában. (2017) ACTA FACULTATIS POLITICO-IURIDICAE UNIVERSITATIS SCIENTIARUM BUDAPESTINENSIS DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATAE 1418-1347 53-54. 189-199
 84. Szmodis Jenő. Lappangó államelmélet Peschka Vilmos jogfilozófiájában. (2018) ÁLLAMTUDOMÁNYI MŰHELYTANULMÁNYOK (ON-LINE 2016-TÓL) 2498-5627 2018 5 1-14
 85. Szigeti Péter. Miért az etika? és milyen etika? Lukács György és a fiatal Mészáros István levelezéséhez kapcsolódva. (2020) Megjelent: Ordo et connexio idearum pp. 244-263
2020-11-30 06:17