1.
Ruping, Xiang ; Juan, Xu ; Huiyun, Yu ; Qiong, Chen ; Yujuan, Huang ; Zhi, Li ; Cheng, Yu ; Rong, Cui
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH (2021)
Publication:32237077 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32237077] [Approved]
2.
Fu, J. ; Qing, L. ; Wu, P. ; Tang, J.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 pp. 4401-4411. , 11 p. (2021)
Publication:32080353 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32080353] [Approved]
3.
Wang, Yuhui ✉ ; Yao, Wentao ; Wang, Li ; Xv, Dan
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 8 pp. 9578-9585. , 8 p. (2021)
Publication:32237366 Validated Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32237366] [Validated]
4.
Dai, Maolin ; Lv, Pin ; Hu, Xiaojun ; Zheng, Binwu
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 8 pp. 9764-9770. , 7 p. (2021)
Publication:32235299 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32235299] [Admin approved]
5.
Xie, Liang ; Zhen, Penghao ; Wei, Qin ; Yu, Fuchao ; Song, Songsong ; Tong, Jiayi ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 8 pp. 8526-8539. , 14 p. (2021)
Publication:32234430 Validated Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[32234430] [Validated]
6.
He-Qin, Zhan ; Rong, Qin ; Yan-Li, Li ; Meng-Meng, Liu ; Lin, Gan
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 8 pp. 8804-8818. , 15 p. (2021)
Publication:32233703 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32233703] [Admin approved]
7.
Liu, X. ; Guo, X. ; Zhou, H. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 8 pp. 9883-9891. , 9 p. (2021)
Publication:32201909 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32201909] [Approved]
8.
McFarland, Taylor Ryan ; Kessel, Adam ; Swami, Umang ; Agarwal, Neeraj ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 7 pp. 7427-7439. , 13 p. (2021)
Publication:32216809 Published Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[32216809] [Approved]
9.
Mai, T. ✉ ; Lv, D. ; Fu, N.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 7 pp. 8094-8101. , 8 p. (2021)
Publication:32187443 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32187443] [Approved]
10.
Sun, Z. ; Shen, K. ; Xie, Y. ; Hu, B. ; He, P. ; Lu, Y. ; Xue, H.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 7 pp. 7492-7507. , 16 p. (2021)
Publication:32175215 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32175215] [Approved]
2021-09-28 22:40