1.
Zheng, Zhi ; Ding, Yi-Xuan ; Qu, Yuan-Xu ; Cao, Feng ✉ ; Li, Fei ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 833-852. , 20 p. (2021)
Publication:32014725 Published Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[32014725] [Approved]
2.
Chen, J. ; Feng, J. ; Fang, Z. ; Ye, J. ; Chen, Q. ; Chen, Q. ; Chen, K. ; Xiong, X. ; Li, G. ✉ ; Song, H. ✉ et al.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 1494-1504. , 11 p. (2021)
Publication:32007023 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32007023] [Approved]
3.
Xiao, L. ; Zou, J. ; Fang, F. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 1734-1741. , 8 p. (2021)
Publication:31993248 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31993248] [Approved]
4.
Cao, Y. ; Wang, Y. ; Xiao, L. ; Xu, J.-Y. ; Liu, Y. ; Jiang, R. ; Li, T. ✉ ; Jiang, J. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 1432-1444. , 13 p. (2021)
Publication:31986894 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31986894] [Approved]
5.
Zhang, X.-B. ; Zhang, R.-H. ; Su, X. ; Qi, J. ; Hu, Y.-C. ; Shi, J.-T. ; Zhang, K. ; Wang, K.-P. ; Zhou, H.-Y. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 3 pp. 882-897. , 16 p. (2021)
Publication:31965605 Published Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[31965605] [Approved]
6.
Bao, Z. ; Zheng, Q. ; Li, L. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 2 pp. 757-769. , 13 p. (2021)
Publication:32011617 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32011617] [Approved]
7.
Yang, F. ; Yan, Z. ; Nie, W. ; Cheng, X. ; Liu, Z. ; Wang, W. ; Shao, C. ; Fu, G. ; Yu, Y. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 13 : 2 pp. 601-616. , 16 p. (2021)
Publication:32008200 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[32008200] [Approved]
8.
Khzam, L.B. ; Son, N.-H. ; Mullick, A.E. ; Abumrad, N.A. ; Goldberg, I.J.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 12 pp. 7737-7761. , 25 p. (2021)
Publication:31908001 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31908001] [Approved]
9.
Zhao, L. ; Huang, L. ; Zhang, J. ; Fan, J. ; He, F. ; Zhao, X. ; Wang, H. ; Liu, Q. ; Shi, D. ; Ni, N. et al.
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 12 pp. 8084-8098. , 15 p. (2021)
Publication:31907362 Published Citing Journal Article (Article ) Scientific
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31907362] [Approved]
10.
Wang, J. ; Li, J. ; Song, D. ; Ni, J. ; Ding, M. ; Huang, J. ; Yan, M. ✉
AMERICAN JOURNAL OF TRANSLATIONAL RESEARCH 12 : 12 pp. 7670-7681. , 12 p. (2021)
Publication:31866467 Published Citing Journal Article (Survey paper ) Scientific
Journal Article/Survey paper (Journal Article)/Scientific[31866467] [Approved]
2021-05-15 01:51