1.
Ali, Umair ; Otsubo, Masahide ; Ebizuka, Hiroaki ; Kuwano, Reiko
SOILS AND FOUNDATIONS ? p. - (2020)
Publication:31624216 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31624216] [Approved]
2.
Kuhn, Matthew R. ; Daouadji, Ali
SOILS AND FOUNDATIONS ? p. ? (2020)
Publication:31432119 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31432119] [Approved]
3.
Zhang, Yongjie ; Shen, Mengfen ✉ ; Juang, C. Hsein ; Tan, Xiaohui
SOILS AND FOUNDATIONS 60 : 1 pp. 115-128. , 14 p. (2020)
Publication:31483174 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31483174] [Validated]
4.
Zhang, Qian-qing ✉ ; Feng, Ruo-feng ; Yu, Ya-lin ; Liu, Shan-wei ; Qian, Jian-gu
SOILS AND FOUNDATIONS 59 : 5 pp. 1562-1578. , 17 p. (2019)
Publication:31583578 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31583578] [Validated]
5.
Kammoun, Zied ✉ ; Fourati, Mohamed ; Smaoui, Hichem
SOILS AND FOUNDATIONS 59 : 4 pp. 1063-1072. , 10 p. (2019)
Publication:31057380 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31057380] [Validated]
6.
Ueda, Kyohei ✉ ; Uratani, Keita ; Iai, Susumu
SOILS AND FOUNDATIONS 59 : 2 pp. 458-473. , 16 p. (2019)
Publication:31048597 Validated Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[31048597] [Validated]
7.
Ueda, Kyohei ; Uratani, Keita ; Iai, Susumu
SOILS AND FOUNDATIONS 59 : 2 pp. 458-473. , 16 p. (2019)
Publication:30829117 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[30829117] [Approved]
8.
Huang, M ; Jiu, Y ; Jiang, J ; Li, B
SOILS AND FOUNDATIONS 57 : 4 pp. 632-644. , 13 p. (2017)
Publication:27447547 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27447547] [Admin approved]
9.
Fonseca, J ; Nadimi, S ; Reyes-Aldasoro, C C ; O'Sullivan, C ; Coop, M R
SOILS AND FOUNDATIONS 56 : Cambridge pp. 818-834. , 17 p. (2016)
Publication:26368139 Published Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[26368139] [Approved]
10.
Seo, H ; Moghaddam, RB ; Lawson, WD
SOILS AND FOUNDATIONS 56 : 5 pp. 889-903. , 15 p. (2016)
Publication:27447563 Admin approved Citing Journal Article (Article ) Number of cited publications: 1
Journal Article/Article (Journal Article)/Scientific[27447563] [Admin approved]
2021-05-12 07:15