Államalkotó kultúra

Fabó, Edit [Fabó, Edit (Művelődéstörténet), szerző] Történeti Kutatóközpont (MKI)

Magyar nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: KOMMENTÁR 1787-6974 6 (1) pp. 74-90 2024
  • Történettudományi Bizottság: A
  • Politikatudományi Bizottság: C hazai
Azonosítók
Szakterületek:
  • Eszmetörténet, szellemtörténet, tudomány- és technikatörténet
  • Filozófia, etika és vallástudományok
  • Kollektív emlékezet, identitás, történelmi emlékhelyek, elmesélt történelem
  • Kultúrtörténet, kollektív azonosság és emlékezet története
  • Történetírás, történelemtudomány elmélete és módszerei
  • Újkori és jelenkori történelem
  • Vallástudományok
A tanulmány az államiság és kultúra kölcsönhatásának történetét mutatja be. A szakirodalom főleg a nagy kiterjedésű birodalmak kulturális és államszervezeti befolyását vizsgálja, de a kisebb térségeken zajló változások háttérbe szorulnak. Az elemzés a 19. század második felének ünneptörténete nyomán a 20. század magyar történészi narratíváit, illetve általában modern kori fogalomhasználat változását tekinti át. Emellett összefüggéseiben láttatja az egyes államtörténeti szakaszokat, és bennük a keresztény kultúrát és az államiságot képviselő kultuszt. A tanulmány célja az „államalkotó kultúra” fogalmának történeti igényű megalkotása, és alkalmazási lehetőségeinek bemutatása múltbeli folyamatok magyarázatára; mely az első ilyen kísérlet a szakirodalomban. A fogalomalkotás és fogalomalkalmazási kísérlet bizonyítja, hogy a levezetett fogalom alkalmas arra, hogy történeti és kulturális folyamatokat világítson meg és foglaljon össze, mivel a példának hozott állam- és kultusztörténeti elemzés megmagyarázza az események folyamatosságát, a közösség fennmaradását.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2024-05-28 16:44