Az Egyesült Államok Eurázsia-politikája

Baranyi, Tamás Péter [Baranyi, Tamás Péter (történelem), szerző]

Magyar nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: EURÁZSIA SZEMLE 2939-5445 2786-409X 3 (4) pp. 34-51 2023
  • Politikatudományi Bizottság: D hazai
Szakterületek:
  • Politikatudomány
Az Egyesült Államok a világ meghatározó hatalmaként különböző stratégiák mentén alakította és valósította meg geopolitikai terveit annak függvényében, hogy azt saját a világban elfoglalt helye hogyan kívánta meg. A geopolitikában néha „világszigetnek” nevezett Eurázsiát valóban lehet a világ szigetének tartani, hiszen Földünk szárazföldjeinek 36,2%-át foglalja magában, és bolygónk lakosságának 70%-a található itt. Eurázsia természet- és humánföldrajzi jelentőségéhez nem is fér kétség, ahhoz azonban már inkább, hogy ezt a nagyságot lehet-e politikai szervezettségre váltani, és egyáltalán, szerves egységet jelöl-e ez a puszta földrajzi elnevezés. Ezek azok a dilemmák, amelyek a „világszigeten” kívül fekvő nagyhatalmakat is foglalkoztatják, így az Egyesült Államokat is. Jelen tanulmányban az Egyesült Államok kialakulásától kezdve egészen a második világháborúig igyekszünk megvizsgálni, hogyan alakult Washington elképzelése a világon betöltött szerepéről, és kik azok a gondolkodók, akik befolyásolták annak geopolitikai vízióit. Utóbbi értelmezése elengedhetetlen ahhoz, hogy érthetővé váljon, milyen elvek alakították az amerikai geopolitikai gondolkodást akkor, amikor az Egyesült Államok a Szovjetunióval rivalizáló, majd a hidegháborús győzelem után egyedüli nagyhatalommá vált. A fentiek vázolása után a tanulmány arra igyekszik választ találni, hogy az eurázsiai integritás miként válik kockázattá az Egyesült Államok számára, és milyen külpolitikai lépések alkalmazásával igyekezett és igyekszik ezt egy egyfajta pengeélen táncoló erőegyensúly kialakításával ma is kordában tartani.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2024-07-18 21:57