Forradalmak a szocialista középiskolai történelemtankönyvekben

Illik, Péter [Illik, Péter (Történelem), szerző] Történeti Kutatóközpont (MKI)

Magyar nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: TÖRTÉNELEMTANÍTÁS: ONLINE TÖRTÉNELEMDIDAKTIKAI FOLYÓIRAT 2061-6260 14 (58) (3) pp. 1-20 Paper: 14-03-07 2023
  • Pedagógiai Tudományos Bizottság: A
  • Történettudományi Bizottság: A
Szakterületek:
  • Történettudomány
Jelen tanulmány a hazai középiskolai tankönyvek vörös- és fehérterrorról kialakított narratíváját vizsgálja. A magyar szocialista narratívában a forradalom eszméje szorosan kötődik a terror fogalmához, valamint létezik egy forradalmi hagyomány. Ezért jelen írás röviden kitér a francia forradalomra és a párizsi kommünre is. Jelen elemzés egy elméleti problémához is elvezet: a kauzalitás kérdéséhez. Az oksági viszony egy mentális tevékenység, amely egy elméleti modellt képez a narratíván belül. A fő kérdés tehát az, hogy a hazai tankönyvek felállítottak-e logikai vagy időrenden alapuló oksági viszonyt a vörös- és a fehérterror között. Jelen írás szintén bemutat két Horthy-korszak végi középiskolai tankönyvet, amelyek nyilvánvalóan nem beszélnek fehérterrorról, annál inkább a vörösterrorról. 1945 után pedig a szocialista tankönyvek nem írtak a vörösterrorról, ellenben a fehérterrort élénken tárgyalták. Az 1940 és az 1990-es évek között kiadott középiskolai tankönyvek nem definiálták a terror (így a vörös- és fehérterror) fogalmát sem. Továbbá zömük nem állított fel oksági viszonyt a két terror között, azaz nem válaszoltak arra a kérdésre, hogy a vörösterror okozta-e a későbbi fehérterrort.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2024-02-28 08:26