A Roma Integráció Évtizede eredményeinek módszertani vizsgálata

Cserti, Csapó Tibor [Cserti Csapó, Tibor (Társadalomföldrajz), szerző] Romológia és Nevelésszociológia Tanszék (PTE / BTK / NTI)

Magyar nyelvű Tudományos Szaktanulmány (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 3385905
    A Közép-Kelet-európai cigány népesség társadalmi beilleszkedését erősítő programok közül az elmúlt évtized egyik legfontosabb kezdeményezése a Roma Integráció Évtizede elnevezéssel futó kezdeményezés volt. A térség országaiban számos, a cigányság helyzetének javítását célzó projektet, kormányzati programot hívtak életre a központi kormányzatok, s ezek hatásának nyomonkövetésére a „Dekádot” irányító budapesti titkárság olyan mérőmódszert dolgozott ki, amely alkalmas lehet a változások indikálására. Az eredményeket az Évtized lezárulta után nyilvánosságra hozták . Az adatokat vizsgálva azonban arra a következtetésre juthatunk, hogy az indikátor rendszer nem feltétlenül alkalmas a roma népesség társadalmi státusában bekövetkezett valós változások leírására. E módszertani dilemmákat, illetve a mérőmódszer sajátosságait elemzi az írás.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-10-27 09:07