Tisia a geofizikai adatok tükrében és a litoszférakutató szelvények szeizmikusan nagy sebességű zónáinak értelmezése ! Tisia – in the light of geophysics and the interpretation of high seismic velocity zones in the crust

Kiss, János [Kiss, János (Geofizika), szerző] Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Vértesy, László [Vértesy, László (földtudományok), szerző] Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Fancsik, Tamás [Fancsik, Tamás (Geofizika), szerző] Geofizikai és Térinformatikai Intézet (ME / MFTK); Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Kovács, Attila Csaba [Kovács, Attila Csaba (geofizika), szerző] Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Madarasi, András [Madarasi, András (geofizika), szerző] Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Gulyás, Ágnes [Gulyás, Ágnes (földtudomány), szerző] Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: MAGYAR GEOFIZIKA 0025-0120 58 (4) pp. 209-229 2017
  • SJR Scopus - Geology: Q4
Azonosítók
  • MTMT: 3356493
  • REAL: 79049
Szakterületek:
    A Tisia nagyszerkezeti egység jellegzetességei a geofi zikai paramétertérképeken is azonosítható nyomokat hagynak. Ilyen jellegzetességek a szerkezeti jellegű változások, például a Tisia északi határvonalának lefutása. A tellurikus, gravitációs és mágneses anomália-térképeken megvizsgáltuk azokat az anomáliákat, amelyek földtanilag beazonosíthatók és kapcsolatban lehetnek a Tisia peremével. Az anomális jelenségek nagy része a medencealjzatnál mélyebb eredetű hatásokat tükröz, inhomogenitásokat, esetenként köpenyfelboltozódásokat. Ezek a mélybeli felépítésből származó hatások, noha látszanak a térképi adatrendszereken, mégis az alapszelvények mentén elvégzett feldolgozások tárják fel azokat részletesen. A litoszférakutató szeizmikus mérések – mint például a PGT, illetve a CEL szelvények – eredményeinek felhasználásával tanulmányozhatjuk a mélybeli földtani felépítést és azonosíthatjuk a földtani szempontból különösen érdekes kéreganomáliákat. Th ere are some special charasteristics of Tisia megaunit which are identifi able on the geophysical parameter maps, too. Th ese characteristics can be bound to structural changes, like the Northern borderline of Tisia. We studied those characteristic anomalies appearing on the telluric, gravity and magnetic maps to identify the boundary of Tisia. The geophysical anomalies mostly reflect underbasement effects, inhomogenities, sometimes mantle updoming. Althought these effects of deep structures can be seen on the geophysical maps too, only data processings carried out along the regional profiles can reveal them in details. One can study those deep structures and detect some geologically interesting crustal anomalies by using the results of the deep seismic profiles – like PGT and CEL profiles – which explored the lithosphere.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-12-06 18:19