Megosztás megosztottság nélkül – az Airbnb és a budapesti szálláshelypiac átalakulása

Jancsik, A [Jancsik, András (Gazdálkodástudomány), szerző] Turizmus Intézeti Tanszék (BGE / KVIK); Michalkó, G [Michalkó, Gábor (Idegenforgalmi fö...), szerző] Társadalomföldrajzi Osztály (MTA CSFK / FTI); Turizmus Tanszék (BCE / GK / MMI); Csernyik, M

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 65 (3) pp. 259-286 2018
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A
  • Politikatudományi Bizottság: A
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C
Azonosítók
A megosztáson alapuló gazdaság (sharing economy) fogalma ma már széles körben használt, jóllehet az értelmezése körüli vita még messze nem jutott nyugvópontra. A lehetséges kategóriák között szó van sajátos piaci mechanizmusról, új típusú együttműködési hálózatról, értékvezérelt társadalmi mozgalomról vagy akár alternatív gazdasági paradigmáról is. Kétségtelen, hogy a fogalommal összefüggésbe hozható folyamatok érzékelhetően befolyásolják egyre több gazdasági szereplő körülményeit. A vélt vagy valós negatív hatások pedig érthető módon felerősítik a szabályozás iránti igényeket. Problémát jelent ugyanakkor, hogy kevés megbízható adat áll rendelkezésre, így sokszor felszíni jelenségeken alapulnak az értékelések és a szabályozási elképzelések. A cikk a megosztáson alapuló gazdaság egyik emblematikus szereplője, az Airbnb budapesti tevékenységét vizsgálja. A cég honlapján 2014–2017-ben megjelent valamennyi fővárosi magánszálláshely adatainak automatizált, szisztematikus gyűjtésére alapozva értékeljük a budapesti szálláshelypiacon végbemenő változásokat, kitekintve a versenykörülményeket érintő szabályozási kérdésekre is.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: D12, L83.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSL
2020-02-18 02:31