Összeomlás, Terror, Trianon

Miklós, Péter [Miklós, Péter (Történettudomány,...), szerk.]; Vizi, László Tamás [Vizi, László Tamás (19. századi magya...), szerk.] Történeti Kutatóközpont (MKI); Nemzetközi Tanulmányok Tanszék (KJE / JTI)

Magyar nyelvű Tanulmánykötet (Könyv) Tudományos
Megjelent: Ráció Kiadó, Budapest, Magyarország, Székesfehérvár, Magyarország, 468 p. 2022
  Azonosítók
  Szakterületek:
  • Újkori és jelenkori történelem
  "A trianoni békediktátum - ahogyan azt Csoóri Sándor írta - ördögi kör. Olyan, amelyet "nemcsak mi rajzoltunk magunk köré, hanem saját bűneikből eredően mások is." Trianon begyógyíthatatlan, örök fájó seb, a magyarság legnagyobb történelmi traumája. Nem véletlen tehát, hogy a nemzettest durva megcsonkítása mai napig tartó mély történelmi sokkhatást okozott nemzeti létünkben. Éppen ezért a trianoni békediktátum okozta tragédiára, a tragédiához vezető útra mindörökké emlékezni kell, s emlékeztetni kell nemcsak a nemzet ma élő tagjait, de a jövendő nemzedéket is. Ehhez pedig elengedhetetlen az események korrekt feltárása, bemutatása, a következtetések jelenre és jövőre nézve történő levonása. Ezért hozta létre Székesfehérvár Város Közgyűlése a Trianon Centenáriumi Emlékbizottságot. A kötet a székesfehérvári Trianon Centenáriumi Emlékbizottság által 2019 és 2020 között szervezett öt konferencia huszonhat szerkesztett előadását tartalmazza. A tanulmányok Magyarország 1918 és 1920 közötti embert próbáló, válságokkal és tehertételekkel teli, küzdelmes hónapjainak nemzetközi, országos és helyi eseményeibe adnak betekintést. A kötet szerzői úgy emlékeznek meg a százéves évfordulóról, hogy írásaik középpontjába Trianon tágabban vett történetét, a trianoni tragédiához vezető utat, annak legfontosabb és legmeghatározóbb nemzetközi és országos eseményeit egy olyan történeti keretbe helyezik, amellyel egyrészt a folyamatokat időrendiségében és ok-okozati összefüggéseiben tárgyalják, másrészt pedig a Fejér vármegyében és Székesfehérváron történt eseményeket is bemutatják. Ezáltal is erősítve a nemzeti összetartozás lokális érzését. Gróf Károlyi József, Székesfehérvár és Fejér vármegye főispánjának örök érvényű szavaival ajánlják e kötetet a szerzők és a szerkesztők a Tisztelt Olvasók figyelmébe: "múltjához híven, elszánva a jelenben és bízva a jövőben"."
  Fejezetek
  Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
  2023-05-29 15:34