A Regnum Marianum, a Regnum Christi és Res publica laico modo separata a protestáns közgondolkodásban (1871–1925)

Kovács, Kálmán Árpád [Kovács, Kálmán Árpád (történelemtudomány), author] The Era of the Dual Monarchy research team (186... (VERITAS)

Hungarian Study (Chapter in Book) Scientific
  Subjects:
  • Political & Cultural, ethical and religious analysis
  • History of religions
  Jelen tanulmány – némi eszmetörténeti kitekintés után – politikatörténeti alapon veszi górcső alá az 1871 és 1925 közötti időszak Regnum Marianum körül folytatott katolikus-protestáns diskurzusait. Ezen vitákban a keresztény társadalom kulcsa – protestáns szemszögből – egy, a hagyományos protestáns sérelmi politikát lebontani képes, valódi és becsületes katolikus gesztuspolitika. Végső soron elmondhatjuk, hogy mindezek a viták a cselekvés konkrét terét (vagy annak hiányát) jelölték ki a kor közjogi szemléletében „az Egyház” vagy az egyházak társadalmi szerepvállalása előtt.
  Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
  2024-04-20 22:26