A Regnum Marianum, a Regnum Christi és Res publica laico modo separata a protestáns közgondolkodásban (1871–1925)

Kovács, Kálmán Árpád [Kovács, Kálmán Árpád (történelemtudomány), szerző] Dualizmus-kori Kutatócsoport (1867–1918) (VERITAS)

Magyar nyelvű Szaktanulmány (Könyvrészlet) Tudományos
  Szakterületek:
  • Politika, kulturális, etikai és vallási elemzés
  • Vallástörténet
  Jelen tanulmány – némi eszmetörténeti kitekintés után – politikatörténeti alapon veszi górcső alá az 1871 és 1925 közötti időszak Regnum Marianum körül folytatott katolikus-protestáns diskurzusait. Ezen vitákban a keresztény társadalom kulcsa – protestáns szemszögből – egy, a hagyományos protestáns sérelmi politikát lebontani képes, valódi és becsületes katolikus gesztuspolitika. Végső soron elmondhatjuk, hogy mindezek a viták a cselekvés konkrét terét (vagy annak hiányát) jelölték ki a kor közjogi szemléletében „az Egyház” vagy az egyházak társadalmi szerepvállalása előtt.
  Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
  2024-03-01 07:36