ÓZONBONTÓ-, ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉS A KÖRNYEZETI NEVELÉS

Taligás, Tímea; Varga, Attila [Varga, Attila (neveléstudomány), author] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKU / KUTE)

Hungarian Scientific Conference paper (Chapter in Book)
    Identifiers
    • MTMT: 3295597
    Globális problémának tekintjük azokat a társadalmi, gazdasági és környezeti tényezőket, amelyek a Föld egészére vannak hatással, az emberiség jövőjét veszélyeztetik és az elhárításuk csak globális összefogással valósítható meg. Erre a sztratoszférikus ózonréteg védelmében történt közös fellépés az egyik legjobb példa. Amikor a klórozott-fluorozott szénhidrogénekről (CFC-kről) kiderült, hogy mennyire károsak az ózonrétegre, egy világméretű összefogás eredményeképp betiltották a gyártását, a forgalmazását és a felhasználását is. A kutatásunk során igyekeztünk feltárni azokat az eseményeket, folyamatokat, okokat, amelyek az összefogást segítették. Az emberiség ma egy az ózonkárosító gázok kibocsájtásával sok tekintetben hasonló folyamattal, az üvegházhatású gázok túlzott kibocsájtásával áll szemben. A szén-dioxid (CO2) és a metán (CH4) a legismertebb üvegház gázok, de egyre inkább előtérbe kerül a dinitrogén-oxid (N2O) is, ami az üvegházhatás mellett az egyik legjelentősebb ózonbontó hatású vegyületünk. Ennek ellenére kevesen ismerik, így érdemes lehet megvizsgálni a két jelenség közötti párhuzamokat és különbségeket. Az ózonbontó vegyületek esetében működő eseményeket, folyamatokat megvizsgálva azt látjuk, hogy ezek az üvegházhatású gázoknál jelentősen összetettebbek. A cél az lenne, hogy az említett gázok esetében is megismételhessük az ózonréteg esetében elért sikert. Jelentős akadály, hogy a források nehezen azonosíthatóak, valamint, hogy a káros hatások csak később, nem közvetlen hatásként jelentkeznek, ezért nehezebb társadalmi szinten felismerni az összefüggéseket. Jelenleg a kárelhárítás dominál a megelőzés elve helyett. Környezetünk védelme érdekében egy elkötelezett, környezettudatos társadalomra van szükség. Egy ilyen társadalom kialakulásának az egyik lehetséges eszköze a környezeti nevelés. Ha az emberek úgy nőnek fel, hogy gyerekkoruktól kezdve tisztában vannak a környezeti összefüggésekkel és felelősséget éreznek a Földünkért, akkor ezek a problémák egyszerűbben orvosolhatók, sőt megelőzhetők.
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-12-03 14:12