ÖKOISKOLA ELHAGYÁS

Könczey, Réka [Könczey, Réka (Neveléstudomány, ...), szerző]; Varga, Attila [Varga, Attila (neveléstudomány), szerző] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (EKE / KUTE); Saly, Erika

Magyar nyelvű Tudományos Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 3295594
    Nemcsak az egyéni életút-kilátások miatt, de a fenntartható fejlődés érdekében is minél több embernek rendelkeznie kell a tanulás, az alkalmazkodás képességével, mely segíti a gyorsan, egyre gyorsabban változó természeti és társadalmi környezetben a boldogulást. Emiatt a fenntartható fejlődés indikátorai (céljai) között a tanulásban töltött (hosszú) idő és a (magasabb) végzettség régóta szerepel. A fenntarthatóság iránt elkötelezett, vállaltan értékvezérelt iskolák részére hozta létre 2000-2005 között az oktatásért felelős tárca, a környezetvédelemért felelős tárcával együttműködésben a Magyarországi Ökoiskola Programot. A Programhoz az ökopedagógia iránt elkötelezett iskolák túlnyomó többsége 2015 végére önkéntesen csatlakozott. Az ökoiskola kritériumrendszer, illetve a fenntarthatóság-pedagógia kifejezetten épít a sokszínűségre, támogatja a reflektivitást és a komplex tanulásszervezést, mely feltételezi az inkluzivitást, és ezeken keresztül segíti a tanulók bevonódását, iskolai kötődését, erősebb tanulási-tanulói motivációját. Különösen az örökös ökoiskolákat (a legalább hét éve tudatosan ökopedagógiát folytató iskolákat) jellemzi a sokféle nem-tanórai program, a helyi pedagógiai innovációk sokasága, a kiterjedtebb kapcsolati háló, melyek – korábbi vizsgálatok szerint - szintén a nagyobb tanulási sikerességgel járnak együtt. Mindezek alapján várható lenne, hogy az iskolák között az ökoiskolákból és külön az örökös ökoiskolákból, figyelembe véve az iskolatípusokat és a kockázatot jelentő legfontosabb háttérváltozókat is, alacsonyabb a lemorzsolódás. Vizsgálatunkban a végzettség nélküli iskolaelhagyás szempontjából egymástól leginkább különböző két régió, a Közép-dunántúli Régió és az Észak-magyarországi Régió intézményhez kötött lemorzsolódási adatait elemezzük. A lemorzsolódást a tanulói jogviszony megszüntetések típusai alapján kódoltuk. Vizsgáljuk az ökoiskola cím elhagyásának (meg nem újításának) régiós jellemzőit is. Eredményeink támogatják a hosszú távú nemzeti és nemzetközi Fenntartható Fejlődési Célok között is kiemelkedő jelentőségű oktatási célokkal kapcsolatos hazai feladatok pontosítását, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzésének egyes, az iskolakultúrával, a tanulásszervezéssel kapcsolatos szakpolitikai tervezését.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-10-21 22:44