A vidékimázs és helyi identitás kutatásának lehetőségei és módszerei : Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés eredményei

Csurgó, Bernadett [Csurgó, Bernadett (Szociológia), szerző] Szociológiai Intézet (HUN-REN TK); Horzsa, Gergely [Horzsa, Gergely (szociológia), szerző] Szociológiai Intézet (HUN-REN TK); Megyesi, Boldizsár [Megyesi, Gergely Boldizsár (Vidékkutatás), szerző] Szociológiai Intézet (HUN-REN TK)

Magyar nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 1216-2051 32 (1) pp. 15-40 2022
  • Pedagógiai Tudományos Bizottság: A
  • Pszichológiai Tudományos Bizottság: A
  • X. Földtudományok Osztálya: A
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
  • Politikatudományi Bizottság: A hazai
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: C hazai
  • SJR Scopus - Social Sciences (miscellaneous): Q3
A helyi sajátosságok, értékek megjelenítése a vidékimázs és a helyi identitás megerősítése és fejlesztése egyre fontosabb kérdés a vidéki térségekben élők számára, mivel azok megjelennek a települések és helyi közösségek fejlesztési startégiáiban, de befolyásolják az adott térség idegenforgalomban, migrációs folyamatokban betöltött szerepét is. Napjainkban egyre hangsúlyosabb szerephez jut Magyarországon is vidékiség értelmezések vizsgálata, így ezzel párhuzamosan a vidékszociológiai kutatások egyre jelentősebb témájává is válik a kérdés. A tanulmány célja, hogy egy szisztematikus irodalmi áttekintés alapján feltárja, milyen módszerekkel vizsgálta az elmúlt két évtizedben a nemzetközi tudomány a tágan értelmezett vidékimázst és vidéki identitást. A dolgozat első felében a vidékimázs, vidékidill, vidékreprezentáció és vidéki identitás kifejezések megjelenését és elterjedését mutatjuk be a tudományos diskurzusban, majd pedig átfogó irodalmi áttekintés segítségével vizsgáljuk a fenti témákhoz kapcsolódó különböző módszertanok (kérdőíves, interjús, NLP, részvételi) elterjedtségét, és összevetjük a különböző módszertani megközelítések lehetséges korlátait és előnyeit.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2024-07-25 02:41