A felnőttképzés szerepe és megvalósulása hazánkban, különösen a gazdaságtudományi képzési területen

Sándorné, Dr. Kriszt Éva [Sándorné Kriszt, Éva (Gazdálkodás- és s...), author] Módszertani Intézeti Tanszéki Osztály (BGE / PSZK)

Hungarian Scientific Study (Chapter in Book)
    Identifiers
    • MTMT: 3275092
    Absztraktja: A felnőttképzés körül határolásához az életkori meghatározás adhatja az első fogódzót, miszerint úgy értelmezhetjük, hogy a felnőtté vált és az iskolarendszerű oktatásból már kikerültekre értelmezzük. Az élet minden területén tapasztalható egyre gyorsabb ütemű változások ugyanis köztudottan nem teszik lehetővé, hogy a felnőttkorba lépett nemzedék abbahagyja a tanulást, és csak az élete első szakaszában megszerzett ismeretekre hagyatkozzon. Ugyanakkor a felnőttképzés és a folyamatos tanulás nemcsak a XXI. század terméke. Érdemes egy kis történelmi visszatekintést tenni. A felnőtt népesség oktatása, tudásának bővítése a történelem legrégebbi időszakaiban is jellemző volt. A XV. századtól a reneszánsz és a humanizmus eszméinek terjedésével nőtt a magasabb szintű műveltséget elsajátítók száma és aránya. A felvilágosodás korában megjelentek azok a szalonok, a rendszeres találkozások és beszélgetések során megtörtént a tudásmegosztás és amelyek a kultúra további terjedését biztosították. Az ipari forradalom életviteli változásokat is hozott, amelynek egyik eredményeként létre hoztak vasárnapi iskolákat is. Magyarországon reformkor adta a következő lökést a felnőttképzés fejlődésének, majd a kiegyezés után a népfőiskolák megjelenése jelentette a következő fejlődési szakaszt a felnőttoktatásban. A XX. századra jellemzőek voltak az olvasókörök, majd kiépültek a művelődési központok. A felnőttképzés jelentőségét felismerte az UNESCO, ENSZ, és az Európai Unió szervezetei is. A Lisszaboni stratégia 2020-ig szóló folytatását, az Európa 2020 stratégiai programot 2010 tavaszán fogadta el az Európai Bizottság, amelyben kiemelten foglalkozik a felnőttképzéssel is. A továbbiakban a felnőttképzés magyarországi helyzetét statisztikai adatokkal számszerűsítjük és mutatjuk be a Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtése és elemzése alapján (Felnőttoktatás, felnőttképzés, KSH, 2014). A fokozatváltás a felsőoktatásban című középtávú szakpolitikai stratégia is kitér a felnőttoktatás fontosságára. A gazdaságtudományi képzési területen a három fő célkitűzés egyike a felnőttképzés fejlesztését jelöli ki a munkaadókkal összehangolt szerepvállalás erősítésével. A munkaadók és a felsőoktatási intézmények helyzetértékelése és a fejlesztési irányok kijelölése a következő fontos terület amivel foglalkozunk. Végül az egyre sürgetőbb oktatás-módszertani változtatások fontosságáról és a nemzetközi környezethez való igazodásról szólunk, annak érdekében, hogy a tervezett változtatások tartós hatást érjenek el és hosszú távon fenntarthatóak legyenek. Absztraktja angolul: Age groups are the first way to define adult education, viz. it can be understood to cover those who became adults and left school systems. It is widely known that the ever-faster pace of change in every area of life makes it impossible for the adult generations to stop learning and rely only on knowledge acquired in the first phase of their lives. However, adult education and life-long learning are not simply a product of the 21st century. It is worth reflecting on our history. Educating the adult population, broadening their knowledge was characteristic of the earliest periods of history too. From the fifteenth century, with the spread of Renaissance and humanistic thought, the number and fraction of those of higher learning grew. The age of enlightenment brought the salons, where regular meetings and discussion facilitated knowledge exchange and assured the further spread of culture. The industrial revolution also brought lifestyle changes, one result of which were Sunday schools. In Hungary, the Reform Age gave the next boost to the development of adult education, and after the Compromise the introduction of people’s colleges meant the next phase in the development of adult education. Book clubs were characteristic of the 20th century, and cultural centers also got built. The significance of adult education was recognized by UNESCO, the UN, and the organs of the European Union as well. The extension of the Lisbon Plan to 2020, the Europe 2020 strategic plan, was adopted by the European Commission in the spring of 2010, and it discusses adult education prominently. In what follows, we quantify and present the current state of adult education in Hungary with statistical figures based on the date collection and analysis of the Central Statistical Bureau (Felnőttoktatás, felnőttképzés, KSH, 2014). The medium-run policy plan titled Changing Gears in Higher Education also mentions the importance of adult education. One of the three main objectives in economic fields is the development of adult education by reinforcing a coordinated role of employers. The status report of employees and higher education institutions and directions for future developments are the next important area we discuss. Finally, we mention the importance of the ever more urgent changes in instruction methods and the alignment with the international environment in order to make the planned changes sustainable and their impact durable.
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-10-28 01:31