β-galactosidase GALA from Bacillus circulans with high transgalactosylation activity

Yan, Yaru; Guan, Weishi; Li, Xiaoyi; Gao, Kaier; Xu, Xinxin; Liu, Bo; Zhang, Wei; Zhang, Yuhong

Angol nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: BIOENGINEERED 2165-5979 2165-5987 12 (1) pp. 8908-8919 2021
  • SJR Scopus - Applied Microbiology and Biotechnology: Q2
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2022-10-07 14:58