Kőzépső-Miocén evaporitok felfedezése a Kárpátok ívén belül és ennek lehetséges hatása a klímát és a szarmata szalinitást illetően

Báldi, Katalin [Báldi, Katalin (Marin mikropaleon...), author]; Velledits, Felicitász [Velledits, Felicitász (Szedimentológia), author]; Stjepan, Ćorić Lemberkovics Viktor; Lőrincz, Katalin; Mikhail, Shevelev

Hungarian Scientific Abstract (Chapter in Book)
    Identifiers
    • MTMT: 3230482
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2020-09-30 17:41