Napszél adatok 3D propagációja

Timár, Anikó; Opitz, Andrea; Facskó, Gábor [Facskó, Gábor István (Űrfizika), szerző] Űrfizikai kutatócsoport (Wigner FK / RMI / ŰŰO); Németh, Zoltán

Magyar nyelvű Tudományos Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)
  Azonosítók
  • MTMT: 32259745
  Szakterületek:
   A napszélparaméterek, mint például a napszélplazma sebessége, sűrűsége és nyomása, az űrfizika egyik legfontosabb tényezői, ismeretük a helioszféra minél több pontjában hozzájárul Naprendszerünk szélesebb megismeréséhez. Jelenleg a napszélmérő műszereket hordozó űrszondák mind az ekliptikában találhatók, de a z ESA Solar Orbiter szondája hamarosan kilép az ekliptikából és a küldetés végére 34 fokos heliocentrikus szélességeket is elérhet. Tehát eddig elegendő volt az ekliptikában repülő űrszondák adatait az ekliptika közelében található égitestekhez extrapolálni. A Solar Orbiter viszont új perspektívát nyit és ehhez nyújt egyszerű, de hatékony segítséget a módszerünk. A napszélparamétereket extrapolációs módszerek segítségével becsüljük meg a Naprendszer különböző pontjaiban. A ballisztikus extrapolációs módszer célja a napszélparaméterek egydimenziós extrapolálása az adatmérés pontjából a vizsgálni kívánt égitestek vagy űrszondák naprendszerbeli helyzetébe. Ez az egyszerű ballisztikus modell egyrészt figyelembe veszi a Nap átlagos forgási periódusát, másrészt a radiális extrapoláció során állandó napszélsebességet feltételezve számítja ki a napszél csomagok érkezését a célpont helyzetéhez. Az egyszerű ballisztikus propagáción felül a modellünk figyelembe veszi a lassú-gyors napszél találkozáskor kialakuló kölcsönhatást is úgy, hogy a két napszél plazma közötti dinamikus nyomás különbséget figyelembe véve korrekciót alkalmazunk. A nyomás-korrigált ballisztikus extrapolációs módszert koronamodellek adataira alkalmazva a napszélparaméterek tulajdonságait három dimenzióban is meghatározzuk a helioszférában. A különböző koronamodellek egy adott naptávolságban, az úgynevezett forrásfelületen határozzák meg többek között a Nap mágneses terének erősségét, a kiáramló napszélplazma hőmérsékletét, sűrűségét és sebességét. A forrásfelületből kiindulva a nyomás-korrigált ballisztikus extrapolációs módszer segítségével a napszélparaméterek a Naprendszer bármely pontjában kiszámíthatók. Bemutatjuk a napszél adatok háromdimenziós egyszerű extrapolációját és összevetjük a magnetohidrodinamikai (MHD) modellek eredményéből származó napszél paraméterekkel. Mindkét modellt valós in situ plazma mérésekkel teszteljük. A nyomás-korrigált ballisztikus módszer eredményei hasonlóak, időnként jobbak is, mint a sokkal számításigényesebb MHD modelleké. A bemutatott nyomás-korrigált ballisztikus módszer előnye, hogy egyszerű, kis számítás igényű és a koronamodellekkel kiegészítve három dimenzióban is gyors és hatékony, segítségével a napszélparaméterek könnyedén és jó megbízhatósággal meghatározhatók nemcsak az ekliptikában, hanem magasabb szélességeken is.
   Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
   2021-12-09 01:27