Direkciós diszkontinuitások a belső helioszférában

Madár, Ákos; Erdős, Géza; Opitz, Andrea; Németh, Zoltán; Facskó, Gábor [Facskó, Gábor István (Űrfizika), szerző] Űrfizikai kutatócsoport (Wigner FK / RMI / ŰŰO)

Magyar nyelvű Tudományos Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)
  Azonosítók
  • MTMT: 32259744
  Szakterületek:
   A helioszférában jelenlévő MHD diszkontinuitások számos tanulmány tárgyát képezték azóta, hogy az első in-situ méréseket elvégezték az interplanetáris térben. Ezek a napszél fizikai paramétereinek (mágneses mezejének, sebességének, hőmérsékletének stb.) hirtelen változásai. A rotációs és tangenciális diszkontinuitások (közös nevükön direkciós diszkontinuitások - DD-k) rendkívül gyakran előforduló - így a sokkok mellett a legfontosabb - ilyen jellegű strukturák a napszélben. Tér- és időbeli eloszlásuk vizsgálata alkalmas arra, hogy többet megtudjunk az olyan plazmában zajló folyamatokról, mint a különböző fűtési mechanizmusok, valamint a turbulencia. Jelenleg a Parker Solar Probe (PSP) és a Solar Orbiter (SolO) űrszondák segítségével lehetőségünk van a belső helioszféra teljesen új skálákon történő vizsgálatára. Munkánk célja az volt, hogy ezt a lehetőséget kihasználva meghatározzuk a DD-ok számát a Naptól való távolság függvényében. Ehhez a PSP FIELDS és SWEAP valamint a SolO MAG és SWA műszereinek mágneses mező, illetve plazma sebesség adatait használtuk fel. A diszkontinuitások kiválasztása nem magától értetődő feladat, hiszen a plazma tulajdonságainak hirtelen változása önkényesen meghatározható, nem pontosan definiált fogalom. Emellett az egy űrszondával történő mérésekből való kiválasztás sem triviális. Az általunk használt módszer Erdős és Balogh korábbi munkáján alapszik, mely minimum variancia analízist használ, emellett figyelembe veszi a diszkontinuitás irányát is. A térbeli eloszlás mellett a napszél sebességétől való függés meghatározása szintén részét képezte vizsgálatunknak. Eredményeink összhangban vannak korábbi hasonló tanulmányokéval, a Naptól való távolság csökkenésével növekvő számú DD-t találtunk. Továbbra is kérdéses, hogy pontosan milyen mechanizmus okozza ezt az eloszlást.
   Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
   2021-11-28 00:27