Evapotranszspiráció és bruttó primer produkció becslése távérzékeléssel

Pintér, Krisztina [Pintér, Krisztina (Növényökológia), author] MTA-SZIE Agroecology Research Group (HUALS / IOA / DPPPE); Fóti, Szilvia [Fóti, Szilvia (Ökofiziológia), author] Department of Plant Physiology and Plant Ecology (HUALS / IOA); MTA-SZIE Agroecology Research Group (HUALS / IOA / DPPPE); Balogh, János [Balogh, János (agroökológia), author] Department of Plant Physiology and Plant Ecology (HUALS / IOA); Petrás, Dóra; Süle, Gabriella [Süle, Gabriella (Növényökológia), author] Biológiatudományi Doktori Iskola (HUALS / MATE DI); Nagy, Zoltán [Nagy, Zoltán (Növényi ökofiziol...), author] Department of Plant Physiology and Plant Ecology (HUALS / IOA); MTA-SZIE Agroecology Research Group (HUALS / IOA / DPPPE)

Hungarian Scientific Abstract (Conference paper)
    Identifiers
    • MTMT: 32172083
    A bugaci szürkemarha-legelő (Kiskunsági Nemzeti Park) felszín és légkör közötti turbulens áramait (nettó ökoszisztéma széncsere: NEE, evapotranszspiráció: ET) 2002 óta mérjük eddy-kovariancia módszerrel. Az utóbbi években drón alapú felszínhőmérséklet-méréssel és rácspontokon végzett mintavételezéssel egészítettük ki a bugaci méréseket. A rácsponti mintavételezéskor 10, illetve 30 m-es térbeli felbontással reflektancia méréseket is végeztünk, melyből a Nap-indukálta fluoreszcenciát (SIF) és vegetációs indexeket számítottuk ki. A felszínhőmérsékleti, az RGB/multispektrális térképek és a PyTSEB modell alkalmazásával a terület evapotranszspiráció- (ET-) térképeit készítettük el. A modellezett ET (5 mérési kampány 2020-ban) validációját az eddy-kovariancia módszerrel mért ET-vel szemben végeztük. Az ET-térképből a repülés idejéhez tartozó turbulens áramok forrásterület-maximumának tízméteres környezetében lévő pixeleket átlagoltuk ki és hasonlítottuk az adott félórában mért ET-értékhez. A modell kb. 10%-kal becsüli túl (R2 = 0,91, p = 0,0031) a mért értéket, ami az energiamérleg zárásának mértékén belül van. A SIF területi átlagai (rácsponti mintavétel átlaga, kilenc mérési kampány 2020-ban) szoros korrelációt (R2 > 0,76, p < 0,005) mutatnak egyes primer ökoszisztéma-funkciók (ET, NEE, bruttó primer produkció: GPP) napi összegeivel. Vagyis a SIF jó proxy változója a fenti ökoszisztéma-funkcióknak, ami előrevetíti, hogy (távérzékelt) fluoreszcencia-mérésekből jól becsülhető a növényzet szén- ill. vízforgalma.
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-12-09 13:37