Földmágneses esettanulmányok a Balatonfelvidékről, a Duna-Tisza közéről és a Tokaji-hegység területéről / Geomagnetic case studies from the Balaton Highland, the Danube–Tisza interfluve and the Tokaj Mountains

Kiss, János [Kiss, János (Geofizika), szerző] Magyar Földtani és Geofizikai Intézet; Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Vértesy, László [Vértesy, László (földtudományok), szerző] Magyar Földtani és Geofizikai Intézet; Gulyás, Ágnes [Gulyás, Ágnes (földtudomány), szerző] Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: MAGYAR GEOFIZIKA 0025-0120 57 (4) pp. 126-151 2017
  • SJR Scopus - Geology: Q4
Azonosítók
  • MTMT: 3214284
  • REAL: 51677
A cikkben magmás testek helyzetének meghatározását mutatjuk be három magyarországi esettanulmányon keresztül. A vizsgálatok során alapvetően a mágneses adatokat és feldolgozásokat alkalmaztunk, de a szeizmikus és gravitációs adatok és feldolgozások is a segítségünkre voltak. A geofizikai adatok és komplex feldolgozások alapján a pannóniai bazalt és miocén andezit testek helyzetéről, elhelyezkedéséről kapunk a korábbiaknál sokkal pontosabb képet. In this article the localizations of magnetic bodies are presented utilizing case histories of three different regions of Hungary. We applied mainly the magnetic data and magnetic processing steps in the course of the examinations, but the seismic and gravity data and their processing also helped us in the interpretation. Using these data and their complex processing we obtained a much more accurate image than the previous one for the Pannonian basaltic and Miocene andesitic bodies of the studied regions.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2021-10-17 22:14