Nagyvárosok Magyarországon

Rechnitzer, János [Rechnitzer, János (Regionális tudomány), szerk.] Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály (KRTK / RKI); Széchenyi István Egyetem; Berkes, Judit [Berkes, Judit (regionális tudomá...), szerk.] Széchenyi István Egyetem

Magyar nyelvű Tudományos Tanulmánykötet (Könyv)
Megjelent: Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, Magyarország, 298 p. 2021
Sorozatok: Studia Regionum
  Azonosítók
  Szakterületek:
   A magyar nagyvárosok fejlődési pályájáról az elmúlt húsz évben nem készült sem értékelő, sem összehasonlító tanulmánykötet. Erre nyílt módunk a KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű program keretében lefolytatott kutatásoknak köszönhetően. 16 szerző 15 tanulmánya dolgozza fel a hazai településhálózat csomópontjainak jellemzőit, fejlődési irányait, érdekességeit. Áttekintést nyújtunk a korábbi kutatási irányokról, gazdasági szerkezetük alakulásáról, a kormányzási modellekről, a társadalmi szerkezet-változási trendjeikről, a kulturális miliőről, a városszerkezet átrendeződéséről, majd összefoglaljuk fejlődési pályáik jellemzőit, keresve a közös és egyedi elemeket. Mindehhez társul a nyolc nagyváros (Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Miskolc, Szeged, Székesfehérvár) elemző-értékelő tanulmánya.A kötetet ajánljuk a nagyvárosok vezetőinek, politikusainak, tervezőinek, közösségeinek, felelős polgárainak. Továbbá mindazoknak, akik érdeklődnek a hazai településhálózat fejlődése iránt, kiváltképpen a befektetőknek és gazdasági szereplőiknek, akik szakszerű és tudományos információkat nyerhetnek belőle döntéseik megalapozásához.
   Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
   2021-11-27 21:30