Az emberkereskedelem törvényi tényállásának új szabályozási aspektusai

Kubisch, Károly [Kubisch, Károly (Büntetőjog), szerző]

Magyar nyelvű Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) Tudományos
  Azonosítók
  Szakterületek:
  • Emberi jogok
  • Emberkereskedelem
  • Gender a jog, kriminológia és pönológia (büntetéstudomány) területén
  Dolgozatomban rövid áttekintést kívánok adni az emberkereskedelem és kényszermunka büntetőtörvényi tényállásának 2020-ban megjelenő szabályozási irányainak okairól, melyet Magyarország az emberkereskedelem kiskorú áldozatainak kizsákmányolása elleni fokozottabb védelme érdekében kíván megtenni. Az emberekkel való kereskedelem olyan szerteágazó kérdés, amely az általános jogtárgyakat sértő módon a teljes jogrendet alapjaiban veszélyezteti, s a civilizált emberi közösség által felépített univerzális alapelvekkel szembe menő jelenség. Az ember tárgyiasításával az emberi méltóságot súlyosan sértő cselekményeket valósít meg - érintve a hagyományos európai keresztény kultúrkörben felépült család rendszerét, valamint a nemi erkölcs és a szexuális identitás kérdéskörét. Az új átfogó védelmi intézkedést megvalósító törvényjavaslat érinti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt, a szervezett bűnözésről szóló 1999. évi LXXV. törvényt, a 2012. évi II. törvényt és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt is. A szabályozás elsődleges célja a kiskorúak megóvása a szexuális kizsákmányolással szemben. Ezen felül törvényi vélelmet állít fel, hogy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött, szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személyeket áldozatnak kell tekinteni. Ennek keretében, a fiatalkorú személyi kör által tett szexuális felajánlkozást, szolgáltatás nyújtását generális tilalom alá vonja, de a tilalom megszegése esetén garantálja a kiskorú büntetlenségét. Ez megfelel a nemzetközi instrumentumok szabályozási irányának, hiszen nem büntethetőek azok a kiskorúak, akik szexuális szolgáltatás nyújtására ajánlkoznak.
  Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
  2022-10-02 10:55