β-Galactosidase-Producing Isolates in Mucoromycota: Screening, Enzyme Production, and Applications for Functional Oligosaccharide Synthesis

Volford, Bettina [Volford, Bettina (mikrobiológia), szerző] Mikrobiológiai Tanszék (SZTE / TTIK / BI); Varga, Mónika [Varga, Mónika (Analitika), szerző] Mikrobiológiai Tanszék (SZTE / TTIK / BI); Szekeres, András [Szekeres, András (Mikrobiológia), szerző] Mikrobiológiai Tanszék (SZTE / TTIK / BI); Kotogán, Alexandra [Kotogán, Alexandra (mikrobiológia), szerző] Mikrobiológiai Tanszék (SZTE / TTIK / BI); Nagy, Gábor [Nagy, Gábor (Mikrobiológia), szerző] Mikrobiológiai Tanszék (SZTE / TTIK / BI); MTA-SZTE Lendület Gomba Patogenitási Mechanizmu... (SZTE / TTIK / BI / MBT); Vágvölgyi, Csaba [Vágvölgyi, Csaba (Mikrobiológia), szerző] Mikrobiológiai Tanszék (SZTE / TTIK / BI); Papp, Tamás [Papp, Tamás (Mikrobiológia, Mi...), szerző] Mikrobiológiai Tanszék (SZTE / TTIK / BI); MTA-SZTE Lendület Gomba Patogenitási Mechanizmu... (SZTE / TTIK / BI / MBT); Takó, Miklós ✉ [Takó, Miklós (Mikrobiológia, Mi...), szerző] Mikrobiológiai Tanszék (SZTE / TTIK / BI)

Angol nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: JOURNAL OF FUNGI 2309-608X 7 (3) Paper: 229 , 21 p. 2021
  • SJR Scopus - Ecology, Evolution, Behavior and Systematics: Q1
Azonosítók
Szakterületek:
  • Biológiai tudományok
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2022-10-07 14:35