Obraz wody we frazeologii i paremiologii polskiej i białoruskiej

Wysoczański, Włodzimierz

English Scientific Article (Journal Article)
Published: Studia Białorutenistyczne 1898-0457 2449-8270 14 pp. 313-336 2020
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-05-07 22:02