A tehetségmenedzsment rendszer bevezetésének főbb aspektusai

Dajnoki, Krisztina [Dajnoki, Krisztina (Emberi erőforrás ...), szerző] Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet (DE / GTK); Héder-Rima, Mária [Héder-Rima, Mária (Humán erőforrás m...), szerző] Emberi Erőforrás Menedzsment Tanszék (DE / GTK / VezSzervtI)

Magyar nyelvű Tudományos Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 31825060
    A változó környezet megköveteli a szervezetektől a rugalmas alkalmazkodási képességet. Napjaink munkaerő-, illetve tehetséghiányos időszakában a tradicionálisnak mondható humán erőforrás menedzsment funkciók mellett egyre inkább előtérbe kerülnek más tevékenységterületek is, melyek jelentőségét egyre több szervezet ismeri fel. A tehetségmenedzsment nem tekinthető teljesen új rendszernek, ugyanakkor kialakítása újszerű stratégiai humán erőforrás menedzsment szemléletmódot követel. A tanulmány célja szekunder elemzés révén szintetizáló szakirodalmi feldolgozással összefoglalni azokat a tényezőket és főbb lépéseket, amelyek a hatékony tehetségmenedzsment rendszer szervezeti bevezetését támogatják. Megállapítható, hogy nincs egységes keretrendszer, azonban vannak közös alapvető tevékenység elemek. Ilyenek például az üzleti stratégia megvalósítását támogató tehetség-stratégia kialakítása, az egyedi, szervezet-specifikus tehetség definíció megalkotása, ennek mentén a tehetségek azonosítása, illetve a tehetség kommunikálása, annak jellege, értelmezése, felelősei, valamint befolyásoló tényezőinek megállapítása. A munkakörök kialakítása, a kommunikáció, a fejlesztés, a toborzás és kiválasztás, a teljesítménymérés, a munkakörnyezet és a szervezeti kultúra megfelelő integrálása jelentheti a hatékony szervezeti tehetségmenedzsment alapját. Kulcsszavak: tehetség, HR, tehetség-stratégia, üzleti stratégia, versenyképesség
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-10-22 04:52