17β-HSD1 inhibition by 3,17-substituted-16,17-seco-estratriene derivatives

Herman, BE [Herman, Bianka Edina (Elméleti orvostud...), szerző] Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola (SZTE / DI); Jovanovic-Santa, SS; Bjedov, S; Szécsi, M [Szécsi, Mihály (Szteroidok analit...), szerző] I. sz. Belgyógyászati Klinika (SZTE / ÁOK)

Angol nyelvű Tudományos Absztrakt / Kivonat (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 3177607
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-01-21 05:39