Hulladék beton alternatív és nem alternatív koptatási vizsgálatának összehasonlítása

Kocserha, István [Kocserha, István (Kerámiák), szerző] Kerámia- és Polimermérnöki Intézet (ME / MATK); Halyag, Nóra [Papné Halyag, Nóra (Előkészítéstechnika), szerző] Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástec... (ME / MFTK); Géber, Róbert** [Géber, Róbert (Anyagtudomány), szerző] Kerámia- és Polimermérnöki Intézet (ME / MATK); Mohamed, Mostafa Abdelfattah [Abdelfattah, Mohamed (material science), szerző] Kerámia- és Polimermérnöki Intézet (ME / MATK)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
    Azonosítók
    • MTMT: 31722333
    Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a körkörös gazdaság előmozdítása, melynek legfőbb eleme az újrahasznosítás. Kutatásunk témája a hulladék beton beton adalékanyagként történő alkalmazhatóságának vizsgálata. Mivel a hulladék betonok felhasználásának módját és mértékét a betonszabvány meghatározza, így a primer nyersanyagokhoz hasonlóan a szekunder adalékanyagokat is minősíteni szükséges. A minősítő vizsgálatok közé tartozik a kőzetek, adalékok aprózódási és kopási ellenállás vizsgálata is. Jelen kutatás célja annak megállapítása, hogy a jelenleg érvényben lévő szabvány szerinti, illetve ezen szabvány által megengedett alternatív vizsgálati módszer ugyanazt az aprózódási és kopási ellenállási értéket eredményezi-e. A vizsgálatok eredményei alapján a normál és az alternatív módszer szerint vizsgált anyagjellemzők a 4/8 mm, 8/16 mm és 10/14 mm közötti frakciók esetén eltérő kőzetfizikai osztályokba sorolást eredményeztek. Ez az eltérés azonban a hulladék beton adalékanyagként történő felhasználási lehetőségét nem befolyásolta, ugyanis – a vizsgálatok eredményei alapján – felhasználásuk csak az ugyanabba a beton környezeti osztályba tartozó betonban lehetséges. Kulcsszavak: adalékanyag, aprózódás, beton, hulladék, kopás, újrahasznosítás
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-12-09 01:48