150 év éghajlati monitoringja - Az átlagszámítástól a többdimenziós szélsőségek vizsgálatáig

Lakatos, Mónika [Lakatos, Mónika (Meteorológia, kli...), author]; Bihari, Zita [Konkolyné Bihari, Zita (klimatológus), author]; Izsák, Beatrix [Kovácsné Izsák, Beatrix Cecília (statisztikus klim...), author]; Kircsi, Andrea [Bíróné Kircsi, Andrea (Klimatológia), author]; Szentes, Olivér [Szentes, Olivér (statisztikus klim...), author]

Hungarian Scientific Abstract (Chapter in Book)
    Identifiers
    • MTMT: 31670593
    A múlt század első éveiben Róna Zsigmond tett először kísérletet arra, hogy megbízható képet adjon az akkori Magyarország éghajlatáról. Több mint száz év telt el azóta. Vitathatatlan, hogy gazdaságilag és tudományosan fejlett országokban a hosszú távú tervezések sikerének egyik alapja az éghajlati állapot ismerete. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás ugyanis folyamatos, méréseken alapuló éghajlati monitoringot feltételez. A nagy elődök a klasszikus klimatológia eszközeivel, magas szinten, rendkívül igényesen művelték a leíró éghajlattan tudományát. Az időközben bekövetkezett informatikai fejlődés lehetővé tette, hogy a felhalmozott meteorológiai méréseket elektronikus adatbázisban tároljuk. A statisztikus klimatológiai terén történt módszertani fejlesztésekkel (MASH-MISH eljárások) pedig reprezentatív, térben és időben is kellő részletességű, homogén, jó minőségű adatsorokon végezhetjük ma az elemzéseket. Az állomási mérések mellett az országot lefedő sűrű rácshálón vizsgálhatjuk a homogenizált napi közép, minimum- és maximumhőmérséklet, csapadékösszeg, átlagos relatív nedvesség, légnyomás, átlagszél és maximális széllökés sorokat hosszabb-rövidebb időskálán. Párolgási jellemzőket és különböző aszályindexet is számolunk az egész országot lefedő rácson. Megkezdődött a jelen klímát jellemző 1991-2020-as normál időszak éghajlati atlaszának az előkészítése is. A határainkon átnyúló CarpatClim rácsponti adatbázissal regionális vizsgálatokat tudunk végezni a Kárpát-medencére. Nemzetközi projektben, együttműködésekben is alkalmazzuk az adatkezelési eljárásainkat, rácsponti éghajlati produktumokat állítunk elő. Egyre nő az igény a napon belüli időskálájú mérések, különösen a csapadékintenzitás feltárására tervezési feladatok kiszolgálása céljából. A szélsőérték elemzés módszertanának fejlesztésével a csapadék- és hőmérséklet sorok szélsőségeinek együttes vizsgálata is lehetővé vált mára. Noha több az adatunk, az eszközeink fejlettebbek, mint a kezdetekkor, de sajnos sok esetben kevés az időnk az elmélyülésre, ami az eleinknek még volt. Nagy tisztelettel adózunk emléküknek, van mit tanulni tőlük.
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2022-01-20 13:09