Tudományos karrierutak kutatói értékelése: női és férfiperspektívák

Tardos, Katalin; Paksi, Veronika [Paksi, Veronika (Szociológia), szerző] Szociológiai Intézet (TK); Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola (BCE / CDI)

Magyar nyelvű Tudományos Szaktanulmány (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 31654750
    A nemek közötti egyenlőtlenségek munkaerőpiaci formáiról és annak okairól sok kutatás született már a tudományos szférára vonatkozóan (Blackburn et al. 2000; Winchester – Browning 2015), de kevesebbet tudunk arról, hogy maguk az érintettek, a tudományos kutatók hogyan észlelik a nemek közötti egyenlőtlenségeket, és mennyiben tudatosul az, hogy ezek a strukturális problémák hogyan hatnak ki a karrierlehetőségeikre és későbbi választásaikra. Kutatásunk célja, hogy összehasonlítsuk a férfi és női perspektívákat a tudományos karriereket alakító támogató és hátráltató tényezők észleléséről és azt kiegészítve a munka-magánélet egyensúlyáról, a nemek szerinti diszkriminációról, és a munkahelyi esélyegyenlőség szerepéről alkotott véleményeket. Kutatási kérdésünk, hogy a kutatók neme mennyiben határozza meg a saját tudományos karrierükkel kapcsolatosan megfogalmazott véleményüket? Továbbá kutatási kérdésünk volt az is, hogy milyen egyéni vagy intézményes támogatást kaptak a kutatók karriercéljaik eléréséhez és ezeket hogyan értékelték? Tanulmányunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ, és fókuszcsoportos beszélgetések keretében fővárosi és vidéki PhD-fokozattal rendelkezőket vizsgálunk az állami, a felsőoktatási és a piaci szektoron belül. Tanulmányunk első részében a hazai és nemzetközi elméleti és empirikus irodalmat tekintjük át, utána a használt kutatási módszertant ismertetjük, majd a fókuszcsoportos beszélgetések eredményeit elemezzük, legvégül pedig összefoglaljuk a legfontosabb eredményeket.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-12-02 17:23