Olvasatkezelés

A., Gergely András [A. Gergely, András (Kisebbségszocioló...), szerző] Kulturális Antropológiai Tanszék (ELTE / TATK)

Magyar nyelvű Tudományos Szaktanulmány (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    Tibori Timea művészetszociológiai életművét áthatja az a kutatástörténeti és értelmezés-módszertani törekvés, amellyel értelmező olvasatát nyújtja a Vitányi Iván, Hauser Arnold, Hankiss Elemér, Pierre Bourdieu, Maróti Andor és néhány más kultúrakutató határolta gondolati térnek. E törekvés több időpontban és tematikában is megjelenik munkáiban, amelyeket a magam optikáján át mint olvasatot kezelek, a szövegek textuális mivoltában tárok fel kontextuális háttereket, az életmű múltjából az alkotó jövőjébe ágazó szándékokat vagy vélelmeket követve. Így írásom a referáló szakcikk és a recenzált forrásmunka közti átmenet. Megfigyelői „leleményem” nem egy innovatív technológia, hanem a restaurálás vagy rekonstruálás kísérlete – olyan „hibrid módszertan” tehát, amelyet a kulturális antropológia képvisel talán leginkább, szemléletében és értékrendjében mindenképpen. Az olvasatkezelés mint lehetőség és gyakorlat, avagy az értelmezés mint metódus a kultúrakutatók számára a megismerendő közösségek narratív, kommunikált és örökségként tartósított szimbolikus szféráiban mutatkozik meg, jobbára újra meg újra fellelt jelentéstartalmakkal (lásd Clifford Geertz). Kiemelni mindezek végtelen sokaságából azt látom érdemesnek, amit a szimbolikus antropológia tudománytörténetében az utóbbi évtizedek kutatási eredményei felhalmoztak, és sejthető hatással vagy tényleges lenyomatként jelen voltak Tibori Timea munkásságában. Kulcsszavak: kritikai kultúrakutatás, kultúraszociológia, kulturális antropológia, művelődéskutatás, a kultúra fogalma, Pierre Bourdieu, Hauser Arnold, Vitányi Iván, Clifford Geertz
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-12-04 06:48