Alkalmazkodó mező- és erdőgazdálkodás: Talajtani Vándorgyűlés 2020: absztrakt füzet

Magyar nyelvű Tudományos
Megjelent: , 44 p. 2020
Konferencia: Alkalmazkodó mező-és erdőgazdálkodás, Talajtani Vándorgyűlés, 2020, Sárvár 2020-09-25 [Sárvár, Magyarország]
    Az ökoszisztéma-szolgáltatás (ÖSZ) kutatása viszonylag fiatal terület. A számos külföldi és viszonylag szerényebb hazai irodalom ellenére az indikátorokkal kapcsolatos terepi kutatások még szükségesek az egyes ÖSZ-ok értékeléséhez. A jelen tanulmány célja a különböző tájhasználati formáknak az egyik ilyen indikátor, a gilisztaszám alapján történő értékelése. A gilisztaszám mellett a közeli infravörös tartományban mért P, K, szerves C és kationcsere-kapacitás is összehasonlításra kerül. A mérések az AgroCares (NIR) Talaj Szkennerével történtek. Két védett természeti területről és környékéről származnak a minták, az egyik a Merzse-mocsár, a másik a Gödöllői Dombvidék. A gilisztaszámlálás terepen történt, és kizárólag a darabszámra korlátozódik. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a gilisztaszám önmagában nem elegendő azon feltételezés igazolásához, hogy a természetes vagy természetközeli, azaz bolygatatlannak tekinthető területeken minden esetben több gilisztát találunk, mint az intenzívebben használt területen. A gilisztaszámok a talaj szervesanyag-tartalmával sem korrelálnak feltétlenül. A tájhasználat tekintetében látszik egy tendencia, amely az intenzívebben használt területek (szántó) felől a természetesebb vagy természetközelibb területek irányában haladva (gyep, majd erdő) növekvő kationcsere-kapacitást mutat.
    Fejezetek
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-08-03 09:33