A tudományos ítéletalkotás néhány fontosabb jellemzője

Kmeczkó, Szilárd [Kmeczkó, Szilárd (filozófia, nevelé...), szerző] Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Magyar nyelvű Szaktanulmány (Könyvrészlet) Tudományos
  Azonosítók
  • MTMT: 31601706
  Szakterületek:
  • Filozófia, tudománytörténet és tudományfilozófia
  Amennyiben áttekintjük a természetkutatókat ábrázoló műalkotásokat, legyenek azok köztéri szobrok, festmények, vagy a populáris médiakultúra közegébe illeszkedő karakterek, mint a Macskafogó című animációs film Poljakoff figurája – felfigyelhetünk arra, hogy korántsem adnak bepillantást a tudós szellemi műhelyébe. Nem engednek közelebb a felfedezést körüllengő titokhoz, amennyiben elfogadjuk, hogy a nagyszerű tudományos teljesítmény nem bontható algoritmikus lépésekre, így nem is redukálható a szorgalmas és kitartó munkavégzés megérdemeltnek hitt és mintegy velejárónak tekintett eredményeire. Polányi Mihály a Személyes tudás című művének Intellektuális szenvedélyek című fejezetében egy a korábbitól gyökeresen eltérő tudósportré felállítására tesz javaslatot. Az eredményeit korábbi tudományos viták áttekintése alapján, illetve a tudományok művelésének mindennapjaiból leszűrt tapasztalatok bázisán fogalmazza meg. Fontos megállapításainak egyike, hogy a tudományos ítéletalkotás gyökerénél egyfajta intellektuális szépérzék munkál. Kérdésessé válik ebben az esetben, hogy miképpen beszélhetünk tudományos megalapozottságról, ha a fontos döntések alapjainál egy nehezen kifürkészhető és sajátosan tudományos esztétikai érzék működése érhető tetten.
  Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
  2022-09-27 23:15