Az úgynevezett „települési támogatás” szabályozása és formái három Békés megyei városban

Czinderi, Kristóf [Czinderi, Kristóf (szociálpolitika), szerző] Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet (SZIE / GAEK); Egészségtudományi Intézet (SZIE / GAEK)

Magyar nyelvű Tudományos Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 3141660
    Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szociális törvény) 2014 januárjában, majd 2015 márciusában hatályba lépő módosításai (előbb "önkormányzati segély", majd "települési támogatás" bevezetése) jelentősen átalakították a helyi önkormányzati segélyezési rendszert. A változások összességében azt eredményezték, hogy a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó, korábban számos különböző jogcímen és feltételrendszerrel (pl. átmeneti segély, temetési segély, lakásfenntartási támogatás) igényelhető ellátásokat egyetlen segélyezési forma, a települési támogatás váltotta fel, amelyet viszont a jogalkotó tágabb keretek között határozott meg, nagyobb mozgásteret engedve a pontosabb hozzáférési szabályok helyi kialakításának. A cikkben három Békés megyei város – Békéscsaba, Gyula, Mezőkovácsháza – szociális tárgyú helyi rendeleteinek összehasonlító elemzése alapján – mintegy „szemléltető példákként” – mutatom be, hogyan alkalmazkodtak megyénkben a helyi önkormányzatok a megváltozott jogszabályi környezethez, milyen ellátási formákat alkottak meg a települési támogatás keretében, hogyan szabályozták azokat, illetve milyen következtetések vonhatók le a helyi szabályozások alapján a segélyezési rendszer átalakulásáról. The Social Act in Hungary (1993) was modified significantly in January 2014, introducing „local government’s aid”, which was again changed and renamed as „local benefit” in March 2015. The main consequence of these changes is a loosely regulated local poor relief system which may be adapted by local governments quite differently, and thus it may include very different sorts of allowances with different regulations. In this article I provide a comparative analysis of the local social regulation of three Békés county towns – Békéscsaba, Gyula and Mezőkovácsháza – with the intent of exemplifying how local governments have managed to adapt to the new law situation, what kind of benefits they have formulated in their scope, and what conclusions this implies regarding the changes of the Hungarian poor relief system as a whole. Keywords: allowance system, local governments, comparative social policy
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2020-09-22 13:51