Várakozások és a monetáris politika – különös tekintettel a magyarországi gyakorlatra

Kovács, György [Kovács, György (Gazdaságtörténet), szerző] Pénzügytani Szakcsoport (SZTE / GTK / PNGKI); Kiss, Gábor Dávid [Kiss, Gábor Dávid (közgazdaságtan), szerző] Pénzügytani Szakcsoport (SZTE / GTK / PNGKI); Varga, János Zoltán [Varga, János Zoltán (Közgazdaságtan), szerző] Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok I... (SZTE / GTK)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 63 (11) pp. 1192-1216 2016
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A
  • Politikatudományi Bizottság: A
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C
Azonosítók
A tanulmányban bemutatjuk a várakozások és a monetáris politika közötti kapcsolat elmélet- és gazdaságtörténeti hátterét, majd megvizsgáljuk, hogy a monetáris rezsimek utóbbi néhány évtizedben megfigyelhető változásai – különös tekintettel Magyarországon – miként juttatták meghatározó szerephez a várakozások kezelését. A tanulmány második felében ökonometriai módszerekkel elemezzük a hazai monetáris politika kapcsolatát a várakozásokkal. Kimutatjuk, hogy a kamatpolitika az elmúlt 19 évben képes volt befolyásolni a pénzpiaci inflációs várakozásokat, a piac elfogadta a kamatdöntéseket megalapozó inflációs előrejelzéseket, és beépítette várakozásaiba, továbbá az irányadó kamatláb változásában megjelent az inflációs céltól való eltérés is, valamint a devizaárfolyam változása. Összességében elmondható, hogy az időszak egésze során a kamatláb változása megfelelt a nemzetközi szakirodalom szabályainak.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: E42, E58, C32.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSL
2020-01-18 09:22