A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek exportjának diverzifikációjában

Elekes, Z [Elekes, Zoltán (Evolúciós gazdasá...), author] Institute of Economics (MTA KRTK); Lengyel, B [Lengyel, Balázs (Regionális gazdas...), author] Institute of Economics (MTA KRTK)

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 67 (4) pp. 352-378 2020
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A hazai
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A hazai
  • Politikatudományi Bizottság: A hazai
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C hazai
Identifiers
Ebben a tanulmányban a külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepét vizsgáljuk 75 hazai kistérség feldolgozóipari exportszerkezetének időbeli változásában 2000 és 2011 között. Az egyes külkereskedelmi termékek előállításához szükséges képességbázis hasonlóságát hálózatelemzésen alapuló módszerrel mérjük. A tanulmány eredményei szerint a hazai térségek exportszerkezetének megváltozására hatással van a már meglévő export-, illetve importszerkezet, valamint a kapcsolódó termékek jelenléte. Az exportszerkezet stabilitásához különösen a hazai vállalatok által előállított kapcsolódó exporttermékek járulnak hozzá. Az új exporttermékek megjelenését a külföldi és a hazai vállalatok exportja esetében is segíti a másik kapcsolódó termékeinek jelenléte. Az exporthoz kapcsolódó import szintén főleg a térségek számára új exporttermékek megjelenésénél játszik szerepet. Végül a hazai vállalatok kapcsolódó importjának sűrűsége a külföldi vállalatok által termelt új exporttermékek megjelenését is elősegíti.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: F21, O18, R0, R11.
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2022-01-18 05:37