A magyar népességpolitikai intézkedések tényezői és várható hatásai

Sági, Judit [Sági, Judit (Pénzügy), author] Pénzügy Tanszék (BGE / PSZK); Lentner, Csaba [Lentner, Csaba (Állampénzügyek, k...), author] Kormányzástani és Közpolitikai Tanszék (NUPS / ÁNTK)

Hungarian Article (Journal Article) Scientific
Published: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 67 (3) pp. 289-308 2020
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A hazai
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A hazai
  • Politikatudományi Bizottság: A hazai
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C hazai
Subjects:
  • Economics and Business
A gyermekvállalási hajlandóság és az újszülöttek számának csökkenése a fejlett világban általános jelenség, amelyet statisztikailag a teljes termékenységi arányszámmal és ennek korrigált mutatóival mérhetünk. Jelen tanulmány az elmúlt évtized gyermekvállalással kapcsolatos társadalmi-demográfiai tendenciáit vizsgálja, és az ezekre adott magyar pénzügypolitikai válaszokat mutatja be. A szerzők megvizsgálják a kormányzati beavatkozásokban bekövetkezett változásokat, a születésösztönző eszközökre, a családi támogatásokra és a szabályozási politikákra összpontosítva. Feltevésük, hogy a költségvetési politikai lépések – a gyermekvállaláshoz kapcsolódó juttatások (családi kedvezmények, otthonteremtési támogatások) révén – befolyásolhatják a gyermekvállalási hajlandóságot és a termékenységet. A szerzők saját – a magyar felsőfokú nappali képzésben részt vevők körében a közelmúltban két alkalommal is elvégzett reprezentatív felmérés keretében – empirikus kutatásuk eredményein keresztül is szemléltetik a családpolitikai beavatkozások hatását. Megállapításaik releváns adatokat tartalmaznak a családpolitika korcsoportonkénti és regionális differenciáltságát illetően, és előre­vetítik a várható gyermekvállalási trendeket. Journal of Economic Literature (JEL) kód: D6, H2, I38, J11, J13, R21.
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2022-11-27 19:56