Véradói szegmensek vizsgálata fiatal felnőttek körében

Prónay, Szabolcs [Prónay, Szabolcs (Marketing), szerző] Marketing-Menedzsment szakcsoport (SZTE / GTK / ÜTI); Huszár, Sándor [Huszár, Sándor (üzleti tudományok...), szerző] Marketing-Menedzsment szakcsoport (SZTE / GTK / ÜTI); Imreh, Szabolcs [Imreh, Szabolcs (Vállalkozásfejles...), szerző] Marketing-Menedzsment szakcsoport (SZTE / GTK / ÜTI)

Magyar nyelvű Tudományos Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 31142224
    A vér semmivel sem helyettesíthető, így egy ország vérellátása szempontjából különösen fontos a vér folyamatos utánpótlása. Országonként eltérő, hogy a lakosság milyen arányban és milyen gyakorisággal ad vért, amely hatással van a vérkészlet szintjére. A fiatal felnőttek véleményének vizsgálata és szegmensek kialakítása több szempontból is indokolt. Ezen korosztály megfelelő egészségügyi állapottal rendelkezik, továbbá ők biztosítják a kiöregedő véradók utánpótlását. Kutatásunkban azt kívánjuk feltárni, hogy a fiatal felnőtt korosztály esetén milyen véradói szegmensek különíthetők el, és a kialakított véradói szegmensek milyen eltéréseket mutatnak a véradásról alkotott vélemény, motivációk és véradási szándék tekintetében. Felmérésünkben összesen 597 érvényes válaszadót soroltunk öt szegmensbe véradási szokásaik alapján. Kutatásunk fő eredményének ezt a szegmentált megközelítést tekintjük, mely újfajta megközelítést, és célzottabb marketingkommunikációt jelöl ki a véradásra való motiválás kommunikációját illetően. A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy válaszadók szerint a véradás jó és hasznos dolog. Ugyanakkor fontos különbségek figyelhetők az egyes szegmensek esetén. A kutatás arra világít rá, hogy az alkalmi véradók és rendszeres véradók viszonylag hasonló véleményt formálnak és az igazán nagy törést a véleményekben az alkalmi és eseti véradók között figyelhetjük meg. Így azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a véleménybeli különbségeket elsősorban a rendszeres és nem rendszeres véradók között jelentkeznek, mintsem a véradók és nem véradók között.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-03-07 04:38