A szociálpszichológia elvesztette „burzsoá áltudomány” jellegét

Hunyady, György [Hunyady, György (Társadalomlélektan), author] MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport (ELTE); Pszichológiai Intézet (ELTE)

Hungarian Scientific Study (Chapter in Book)
    Identifiers
    • MTMT: 31136446
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-10-20 10:03