Top Gun: A szervezeti tanulási folyamatok megújítása és a tapasztalatfeldolgozó rendszer újragondolása

Porkoláb, Imre [Porkoláb, Imre (Leadership), szerző] Honvéd Vezérkar Tudományos Kutatóhely; Nyitrai, Mihály [Nyitrai, Mihály (logisztika), szerző] Műveleti Logisztikai Tanszék (NKE / HHK)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
  • Pszichológiai Tudományos Bizottság: A
  • Hadtudományi Bizottság: A hazai
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: D hazai
Szakterületek:
    A tapasztalatokon alapuló szakértelem és tudás mindig kiemelkedő szerepet játszott valós problémák gyakorlati megoldásában. Az egyén szintjén megjelenő tapasztalatok azonban csak ritkán képesek szervezeti szinten is szakértelem és tudás formájában érvényesülni, ha azok egységes rendszerbe foglalása és feldolgozása nem valósul meg. Ezt a törekvést valósítják meg a különböző, katonai vonatkozásban is létező tapasztalatfeldolgozó rendszerek. A tanulmány célja az olvasó számára átfogó betekintést nyújtani a legújabb kutatási eredményekbe, az egyéni, valamint a szervezeti tanulás, kiemelten pedig a katonai tapasztalatfeldolgozás nemzetközi és hazai rendszereinek felépítésébe és működésébe, annak érdekében, hogy javaslatokat fogalmazzunk meg a hazai rendszer újragondolásával kapcsolatban. Col Imre Porkoláb – Lt Col Mihály Nyitrai: Top Gun – The renewal of organisational learning processes and rethinking of the lessons learned system Experience-based expertise and knowledge have always played a key role in the practical solution of real problems. However, experience at individual level is rarely able to transform into expertise and knowledge at an organizational level unless it is processed and integrated into a unified system. This intent is realized by various lessons learned systems in the military as well. The purpose of the study is to provide the reader with a comprehensive insight into the latest research findings, the structure and operation of international and domestic systems of personal and organizational learning, and especially those of military lessons learned process, in order to formulate suggestions for rethinking the domestic system.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-01-19 00:15