A "Szimbólum pedagógia" fogalmának megalapozása, bevezetése

Hevesi, Tímea Mária [Hevesi, Tímea Mária (PhD Bölcsészettud...), author] Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori ... (UP / DS)

Hungarian Scientific Study (Chapter in Book)
  Identifiers
  • MTMT: 30931094
  Subjects:
   A korunkban kibontakozó új pedagógiai paradigmába integrálódnak a szociális kölcsönhatásokkal és tanulási motivációval, s egyre inkább az életminőséggel kapcsolatos ismeretek (Kopp–Skrabski 2009; Réthyné 2013). Mindezek tetten érhetőek a pedagógia célkitűzéseiben, a szocio-emocionális/társas jóllét megteremtésére (Nemzeti alaptanterv tervezete 2018), s a boldogság elérésére való törekvésként (Noddings 2004; Senior 2015). A pedagógiai kutatások területén a boldogság témájával kapcsolatos vizsgálatok leginkább a pedagógiai jól-lét vizsgálatokban realizálódnak (Soini et al. 2010; Scoffham–Barnes 2011). Tanulmányunk céljául az adott társadalomban elfogadott normáktól eltérő viselkedésű gyermekek, fiatalok, s az egyes szakterületek képviselői által alkalmazott (terápiás) módszerek egy lehetséges találkozási területének a körvonalazását tűztük ki. Az interdiszciplináris szemléletű munkánkban felvázolunk egy pedagógia modellt, melyet Szimbólum pedagógiának nevezünk el. Koncepciónkban törekszünk megjeleníteni a társas jól-lét dimenzióit (pozitív érzelmek, együttműködési készség, spiritualitás). Tanulmányunkban a különböző területeken szerzett ismereteink és gyakorlati tapasztalataink által kialakult szemlélet tükröződik. Munkánkban bemutatunk egy felderítő kutatást a Szimbólum pedagógia megvalósításával kapcsolatban. Kutatásunk résztvevői autizmusra utaló viselkedést mutató gyermekek, akik számára nagyon nehéz a kortársak közé beilleszkedni, mert viselkedésbeli furcsaságaik miatt kortársaik bántalmazhatják, kiközösíthetik őket (Ajánlások 2016). Hudson és munkatársainak (2018) kutatásai szerint a tipikusan fejlődő egyénekhez képest az autizmussal élő egyének négyszer nagyobb valószínűséggel tapasztalják meg a depressziót életük során. Feltáró kutatásunk eredményei azt jelzik számunkra, hogy gyermekközösségekben, az autizmusra utaló viselkedést mutató gyermekeknél az archaikus élmények hozzájárulhatnak társas jól-létük megteremtéséhez. A Szimbólum pedagógia alkalmazása lehetőséget jelenthet az atipikus viselkedésű egyének kortárscsoportba való integrációjára és a társ-szakmák, társ-tudományterületek közötti együttműködésre. Megközelítésünk folytán egy olyan pedagógiai modell kiépítését tartjuk lehetségesnek, amely empirikusan igazolható, széles körben használható, flexibilis és más rendszerek felé nyitott, s egy komplex makrorendszer kialakítását eredményezheti.
   Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
   2021-11-29 15:50