Árfolyam-modellezés nem konvencionális monetáris politika mellett

Kiss, Gábor Dávid [Kiss, Gábor Dávid (közgazdaságtan), szerző] Pénzügytani Szakcsoport (SZTE / GTK / PNGKI); Mészáros, Mercédesz [Mészáros, Mercédesz (Monetáris politika), szerző] Közgazdaságtani Doktori Iskola (SZTE / DI)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 66 (9) pp. 960-979 2019
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A
  • Politikatudományi Bizottság: A
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C
Azonosítók
Az elmúlt évtized komoly devizapiaci elmozdulásainak hátterében több tényező is szerepet játszott, amelyek között a monetáris politikai struktúraváltás is megtalálható. Kutatásunk során azt vizsgáltuk, hogy a jegybankok nullakamat-­politikája és a nem konvencionális eszközök alkalmazása hatással volt-e a devizaárfolyamok alakulására. Hét európai jegybank 2007 és 2018 közötti tevékenységét negyedéves adatok felhasználásával tanulmányoztuk. Dinamikus panelregressziók illesztésével elemeztük a teljes mintát és azon belül meghatározott ország­csoportokat. A nem konvencionális lépések hatását a jegybanki mérlegfőösszeg változásán és a jegybanki hitel- és értékpapír-állomány devizatartalékokhoz viszonyított arányán keresztül ragadtuk meg. Eredményeink alapján kijelenthető, hogy a vizsgált központi bankok esetén az unortodox monetáris politika követése rövid távon szignifikáns hatást gyakorolt a devizaárfolyamok változására, egyfajta nem szándékos indirekt intervenciót eredményezve. Journal of Economic Literature (JEL) kód: E52, E58, E43, C33.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2020-08-15 05:00