Megfontolások a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztéséről a rekreációs sport révén – Egy dél-alföldi pályázat perspektívái

Győri, F [Győri, Ferenc József (sport- és egészsé...), szerző] Testnevelési és Sporttudományi Intézet (SZTE / JGYPK); Katona, Zs [Katona, Zsolt (sporttudomány, ne...), szerző] Testnevelési és Sporttudományi Intézet (SZTE / JGYPK); Katona, Z [Katona, Zoltán (Geográfia, térinf...), szerző] Testnevelési és Sporttudományi Intézet (SZTE / JGYPK)

Magyar nyelvű Szaktanulmány (Könyvrészlet) Tudományos
    Szakterületek:
    • Sport és fitnessztudományok
    A magyar lakosság egészségi állapota kedvezőtlenebb, mint az Európai Unió legtöbb országában és elmarad az ország társadalmigazdasági fejlettsége alapján elvárható szinttől. E vonatkozásban tágabb lakókörnyezetünk, a Dél-Alföld régió helyzete sem mondható az átlagosnál kedvezőbbnek. E negatív jelenség leggyakoribb oka a lakosság testmozgáshoz, sporthoz, az egészséges életmód való, a mai napig nem kielégítő viszonyulása annak ellenére, hogy mindez az egészség fejlesztésének és az egészségmagatartásból eredő hátrányok csökkentésének az egyik legkézenfekvőbb lehetősége volna. Mindezek ismeretében körvonalazódott kutatási programunk fő célja, mely a Dél-Alföld régióban megvalósítandó, szabadidős sportszolgáltatást nyújtó pályázat keretében nyújtandó egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) társadalmi, gazdasági és infrastrukturális feltételeihez járul hozzá. Ennek keretében a főpályázó, a szabadidősport fejlesztési területén nagy tapasztalattal rendelkező Szegedi Rekreációs Sport Club (SRSC) és konzorciumi partnerei olyan komplex rekreációs és prevenciós programok megvalósítását tűzték ki célul, melyek javítják a testmozgáshoz való egyenlő esélyű hozzáférést, segítik a napi mozgásmennyiség növekedését, ezáltal a krónikus betegségek megelőzését és az emocionális és mentális stabilitás létrejöttét. A László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely égisze alatt folytatott kutatómunkánk a Dél-Alföld pályázati céltelepüléseire kiterjesztett, a 30 megvalósított szakmai programok alkalmával nyert adatbázis feldolgozására és elemzésére épül. A kutatási anyagot a lakosság számára készített, validált IPAQ (Nemzetközi Fizikai Aktivitás Kérdőív = International Physical Activity Questionnaire) kérdőív, valamint a szabadidősport szolgáltatásokkal egyidőben végzett egészség- és sportdiagnosztikai vizsgálatok biztosítják.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-05-22 19:19