Az újraiparosodás térbeli kérdőjelei Magyarországon

Lengyel, B [Lengyel, Balázs (Regionális gazdas...), szerző] Közgazdaságtudományi Intézet (MTA KRTK); Lengyel, I [Lengyel, Imre (Regionális gazdas...), szerző] Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport (SZTE / GTK / KGI); Szakálné, Kanó I [Szakálné Kanó, Izabella, szerző] Elméleti Közgazdaságtani Szakcsoport (SZTE / GTK / KGI); Vas, Zs [Vas, Zsófia Boglárka (regionális gazdas...), szerző] Regionális Gazdaságfejlesztési Szakcsoport (SZTE / GTK / KGI)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 63 (6) pp. 615-646 2016
 • IV. Agrártudományok Osztálya: A
 • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
 • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A hazai
 • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A hazai
 • Politikatudományi Bizottság: A hazai
 • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
 • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
 • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C hazai
Szakterületek:
  Az elmúlt két és fél évtizedben a hazai feldolgozóipar szervesen integrálódott a globális gazdaságba, egyre nagyobb teret nyert a külföldi működőtőke, megjelentek a modern iparágak, és jelentőssé vált az export. Ez a folyamat megtorpant 2008-ban, a válság generálta új kihívásokra adott gazdaságpolitikai válaszok között pedig megjelent az „újraiparosítás” fogalma. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a válság mélypontját követően, 2009 és 2014 között megfigyelhető-e újraiparosodás Magyarországon. Ha igen, akkor melyik térségben és iparágban, továbbá adottak-e a feltételek az újraiparosodás felgyorsításához? Vizsgálatainkból kiderül, hogy 2009-et követően az újraiparosodás csak néhány vidéki térségben érhető tetten, ott is csupán egy-két iparágban, míg például a fővárosban és vonzáskörzetében, valamint a nagy kutatóegyetemekkel rendelkező várostérségekben inkább az „ipartalanodás” bontakozik ki. A kevésbé fejlett kisvárosi térségek újraiparosodása lassú folyamat, amit helyalapú, alulról szerveződő, integrált gazdaságfejlesztéssel lehetne hatékonyabbá tenni.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: O14, L52, L60, O25, R58.
  Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
  2021-12-02 11:06