A totalitárius rendszerek és az emberkereskedelem kapcsolata

Kubisch, Károly [Kubisch, Károly (Büntetőjog), szerző] Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (KRE)

Magyar nyelvű Konferenciaközlemény (Könyvrészlet) Tudományos
    Azonosítók
    • MTMT: 30729918
    Az etnikai gyűlölet, az antiszemitizmus és az emberkereskedelem a dehumanizáció virágai, legszörnyűbb gyümölcse pedig a holokauszt volt. Dolgozatomban arra vállalkozom, hogy rövid elméleti összegzést adjak a totalitárius rendszer ontológiája és az emberkereskedelem közös gyökereinek összefüggéseiről. Előfeltevésként abból a premisszából indulok ki, hogy a dehumanizáció a totális állam és az emberkereskedelem alkotóeleme, amely az ember alapvető, veleszületett szabadságának lerombolását jelenti. A dehumanizáció arra irányul, hogy az ember elveszítse eredeti létértelmét, identitását. A cselekménnyel az elkövető elsősorban magát fosztja meg az emberi attribútumoktól. Az áldozatot csak ebben a normális létből kitépett állapotban lesz képes tárgyiasítani. Az emberkereskedelem esetében a dologként kezelt áldozat csak az elkövető szempontjából veszti el emberi személyiségét, a társadalom őt bűncselekmény sértettjének tekinti. A totalitárius rendszerek és a népirtás esetében mindez egy következő szintre kerül. Az egész társadalom fanatizálódik és már nem áldozatként tekint a dehumanizált sértettre, hanem prédaként.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-10-02 11:15