Topológia-elemző rendszer kapcsolt reluktancia gépek modellezéséhez

Horváth, Sándor Rajmund [Horváth, Sándor Rajmund (Villamos forgógép...), szerző]

Magyar nyelvű Tudományos Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 30710337
    Manapság a villamos hajtásokban alkalmazott forgógépek többsége a gerjesztési (hengeres) nyomaték elvén működik. Az energiahatékonyság iránti igény növekedésével egyre nagyobb szerephez jutnak a mágneses ellenállás változását hasznosító forgógépek. Kapcsolt reluktancia gép esetén a mágneses ellenállás kerület menti változásának leírására a fluxuskapcsolódás- és nyomaték-profil használatos. Ezek a profilok az adott gép egyedi karakterisztikái, melyeket a topológia és az áramerősség egyaránt befolyásol. A „topológia” kifejezés alatt a geometria, az anyagi jellemzők és a tekercselés struktúrája értendő. A kapcsolt reluktancia gépekhez fűződő lehetőségeket és műszaki kihívásokat felismerve, elkészült egy nagyfokú automatizáltsággal rendelkező topológia-elemző rendszer. Fő célja, hogy a hajtásirányítás számára kezelhetővé tegye a konstrukciók egyediségét. Bizonyos feltételek mellett így kivitelezhetővé válik a gép és digitális hajtásirányítás szétcsatolása. A topológia-elemző rendszer működésének alapja egy általánosított leírási módszer, amellyel a főbb méretek ismeretében, elektromágneses térszimuláció útján meghatározhatóak a gépet jellemző statikus profilok. A létrehozott topológia-elemző rendszer elősegíti a kapcsolt reluktancia gépek működésének mélyebb megismerését, a főbb méretek nyomatékképzésre gyakorolt hatásának tanulmányozását, a géptervezési folyamatok felgyorsítását és az optimális irányítási stratégia kidolgozását.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-10-18 21:36