Tablettel támogatott oktatás: Nagyvolumenű nemzetközi és hazai kezdeményezések

Czékmán, Balázs [Czékmán, Balázs (neveléstudomány, ...), szerző] Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet (DE / BTK)

Magyar nyelvű Szaktanulmány (Könyvrészlet) Tudományos
    Azonosítók
    • MTMT: 30702468
    A tabletek 2010-es megjelenésétől kezdve, egyre több államilag (is) támogatott, nagyvolumenű informatikai kezdeményezés található nemzetközi szinten, melyek az alsó- és a középfokú oktatás táblagépekkel való ellátását célozták meg. Számos kormányzat a tanulók jelentős részét már ellátta eszközökkel, vagy épp a beszerzési fázisban van (Tamim et al., 2015). Az állami szintű innovatív törekvések ugyanakkor számos országnak okoztak, okoznak kihívásokat; több helyen az említett kezdeményezéseket elhalasztották, vagy teljesen meg is szüntették (Clarke et al., 2015). Több ország is említhető, ahol jelentős összegeket fektettek a vizsgált technológiába anélkül, hogy az állami szintű kezdeményezésnek megfelelően tervezett és előkészített pedagógiai, technológiai és infrastruktúrához kötődő háttere lett volna (lásd például Bruyckere, 2017; Michels, 2013; Trucano, 2015). Szisztematikus szakirodalmi feldolgozásunk elsődleges célja, hogy egy átfogó képet kaphassunk a nagyvolumenben indított 1:1 tabletes kezdeményezés (1) jellemzőiről (elhelyezkedés, finanszírozás, pedagógia), (2) pozitív vonatkozásairól és motívumairól, valamint (3) kihívásairól, megszűnésének okairól és hosszú távú fenntarthatóságának akadályairól. Az eredmények nyomán öt földrész 18 országának 25 különböző kezdeményezése rajzolódik ki, eltérő finanszírozással, különböző szemlélettel és célokkal. A túlnyomórészt államilag finanszírozott kezdeményezések közül élenjárójakként Dél-Korea és az Egyesült Királyság, míg az elhalasztott vagy megszüntetett projektek közül az Amerikai Egyesült Államok, Törökország és Thaiföld említhető meg. From the advent of the tablets in 2010 more and more large-scale government supported initiatives appeared at international level which aimed the equipment with tablets of the primary and secondary level education. A government-scale innovative initiatives – beside the positive outcomes – also have their shady sides in many countries as some of the mentioned projects were postponed or even cancelled (Clarke et al, 2015). There are several nations to be mentioned where remarkable money was invested in the examined technology without any previously planned pedagogical, technological and infrastructural background (See, e.g. Bruyckere, 2017; Michels, 2013; Trucano, 2015). The goal of our systematic literature review is to show a global picture about the characteristics, advantages and challenges of the large-scale tablet initiatives at international and Hungarian level.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-05-20 03:17