Síkvidéki vízrendezés tervezési alapjainak megújítása a térinformatika eszközeivel

Göttlinger, István R. [Göttlinger, István Román (vízgazdálkodás), szerző] Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet (NKE / VTK); Schüszler, Péter [Schüszler, Péter (tartószerkezetek), szerző] Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet (NKE / VTK)

Magyar nyelvű Tudományos Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    A síkvidéki vízrendezés, mint tantárgy átfogóan és részletekbe menően megismerteti a síkvidéki vízrendezés alapjait, annak műszaki létesítményeit valamint tervezésükkel, építésükkel, üzemeltetésükkel és fenntartásukkal kapcsolatos feladatokat. A vízrendezések célja optimális vízháztartási helyzet kialakítása, hogy térben és időben a megfelelő mennyiségű és minőségű víz álljon rendelkezésre. A síkvidéki vízrendezéshez szorosan kapcsolt fogalom a belvíz. A belvízjelenség kialakulásában alapvető szerepet játszanak a természeti: meteorológia, domborzat, talaj, hidrogeológia, földtani adottságok, valamint emberi tevékenységhez szorosan kapcsolódó: művelési ág, beépítettség és az adott terület vízrendezettsége. A síkvidéki vízrendezés, mint komplex folyamat leírásához elengedhetetlen az egyes ható tényezők külön-külön történő vizsgálata térinformatikai eszközökkel. Segítségükkel a belvíz kialakulását befolyásoló elemek és azok egymásra hatása számszerűsíthető, a mérnöki gyakorlatban alkalmazott tézisek és számítások alátámasztása lehetségessé válik. Az oktatási gyakorlatban alkalmazott térinformatikai eszközökkel nagyfelbontású távérzékelt adatok feldolgozása válik lehetségessé. Raszter elemzés segítségével elemezhető a mikro domborzat és ezzel szoros összefüggésben az összegyülekezés első fázisa, továbbá nagyfelbontású digitális terepmodellek segítségével megállapítható egy vizsgált terület összegyülekezési viszonya, lefolyási irányai, valamint a belvíz jelenség szempontjából fontos konvexitás.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-03-01 02:23